Ingen forbud mot tigging

Leder i Antirasistisk Senter Kari Helene Partapuoli er en av forfatterne bak en ny rapport som viser at voldsepisoder og trakassering av innvandrere fant sted etter 22. juli
Regjeringen avviser forslag om å forby tigging, og dermed setter de punktum for forbudsdebatten.

Det har lenge vært en diskusjon om forbudet mot tigging skal gjeninnføres. Særlig politiet har vært pådrivere for dette, men til Aftenposten avviser nå statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Pål Lønseth, forslaget

– Det er ikke aktuelt med tiggeforbud, forteller Lønseth til avisen og peker på at det er andre behov en politiets som skal gjelde. 

– Spørsmålet om hva som skal være straffbart her i samfunnet handler om mer enn hva politi og påtalemyndighet mener skal forbys, sier han. 

Registrering
I sommer vil regjeringen etter all sannsynlighet fremme forslag som blant annet gjør det mulig for kommunene å kreve at tiggere må melde seg hos politiet.

Forslaget har allerede blitt kritisert, og blant annet politidirektoratet sparker kraftig fra seg i sin høringsuttalelse.

«Slik riksadvokaten oppfatter lovforslaget bærer det preg av at man ønsker å gjøre noe med den faktiske situasjonen, men ikke ønsker å ta steget fullt ut ved å forby tigging» skriver Knut Erik Sæther, assisterende riksadvokat på vegne av Riksadvokaten.

Videre skriver de at de mener det er unaturlig for kommunene selv å innføre vedtekter

«For politiet vil et forbud mot tigging selvsagt være mye enklere å håndheve. Det kan også hevdes at selve fenomenet med omfattende, aktiv og pågående tigging nå er mer et nasjonalt anliggende enn et regionalt. I det perspektivet er det kanskje ikke så naturlig å la den enkelte kommune fastsette vedtekter, men at stortinget i større grad bør regulerer dette direkte gjennom lovgiving

Politisk motstand
Forslaget har også møtt politisk motstand. Til Adresseavisen forteller medlem i justiskomiteen for FRP,  Åse Michaelsen, at forbud er eneste løsning.

– Vi ønsker et tiggeforbud. Så lenge vi har et system som tillater tigging er regjeringen med på å lage grobunn for organisert kriminalitet. Meldeplikt har vist seg ikke å fungere og blir for enkelt og et skudd i mørket, forklarer Michaelsen, til avisen. 

Positivt
Leder for Antirasistisk Senter, Kari Helene Partapuoli sier til Utrop at hun er fornøyd med at regjeringen nå setter et punktum i debatten rundt tiggerforbud.

– Det er positivt at det ikke blir innført tiggeforbud, spesielt fordi forslaget i hovedsak er rettet mot en enkel gruppe, nemlig tilreisende rom. Det som gjenstår nå er hvordan man skal møte romproblematikken i de store byene. I Oslo har man vist motvilje mot å møte de tilreisende rom med annet en politi, bortvisinger og så videre.

Hun kritiserer at det har blitt brukt mye energi på negative tiltak overfor tilreisende rom.

– Politiet har vært aktiv med å drive bort tilreisende rom og har innrømt blant annet at de har kjørt tiggerne bort. De bruker mye energi på å vekke personer som sover ute og vi har også hørt historier om at tiggere blir satt i glattcelle hvis de urinerer ute. Rom-folk som har stått på lovlige steder har også blitt jaget vekt. Vektere og politiet driver med selvjustis. 

Partapuoli etterlyser et lavterskeltilbud rettet mot rombefolkningen i Norge. 

­– Den nåværende politiske linjen om hvordan vi skal håndtere tilreisende rom holder ikke. Vi må ha lavterskeltilbud for fattige som av en eller annen grunn befinner seg i Norge. Oslo kommune har for eksempel nekter å sette opp sanitære anlegg fordi de mener at det vil tiltrekke seg flere og det blir gjort få forsøk på jobbformidling overfor gruppen.