Tvangsretur er effektivsert etter regjeringsskiftet, og dette går utover barnefamiliene, mener NOAS.
Foto: Sjoerd Lammers street photography

Blåblå regjering kastet ut 484 asylbarn

Fra borgerlig samarbeidsavtale ble undertegnet til i dag er  484 asylbarn blitt kastet ut av landet. Det er 162 flere enn tilsvarende periode under rødgrønt styre, melder Klassekampen.

Utrop nr. 38/2014 (09.10.2014)

Selv om samarbeidsavtalen mellom de borgerlige partiene skulle føre til en løsning for de lengeværende asylbarna, viser tallene som Klassekampen har fått fra Politiets utlendingsenhet (PU) en annen historie.

Engangsløsningen som ble presentert i samarbeidsavtalen skulle omfatte rundt 170 barn, men mange barn er ikke tatt med fordi de ble tvangsreturnert før de fikk prøvd saken sin.

Generalsekretær Ann-Magrit Austenås i Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) sier at flere familier blir sendt ut av landet samtidig som omgjøringsbegjæringene deres sendes inn til Utlendingsnemnda.

– Noas ser bare Frps ansikt i denne avtalen. Det er utelukkende returdelen som har fått ressurser. PU får stadig høyere måltall for uttransportering, mens det kuttes i ressursene til saksbehandling i UDI og Utlendingsnemnda, sier Austenå.

Innvandringspolitisk talsperson Geir Sigbjørn Toskedal i KrF opplyser at de nå diskuterer med Venstre hva de skal gjøre med saken. 

tortingsrepresentant Karin Andersen (SV) tror regjeringen har satt opp tempoet for å få flest mulig ut før nytt regelverk trer i kraft.