Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp) sier Norge er for sterke grenser rundt Europa, men at regjeringen ikke har tatt stilling til EU-kommisjonens forslag om å opprette en felleseuropeisk grensestyrke på 10.000 personer.
Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

EU vil ha milliarder fra Norge til ny grensestyrke

En ny styrke på 10.000 væpnede grensevakter skal forhindre ulovlig innvandring til Europa. Norge bes bidra med både penger og personell.

Utrop nr. 39/2018 (11.10.2018)

Styrken skal være fullt ut operativ allerede i 2020, med hele 10.000 væpnede grensevakter som skal stå klar til å kunne rykke ut når det trengs, melder ABC Nyheter.

Ifølge EU-kommisjonens egne anslag er det snakk om en regning på 577,5 millioner euro bare å dekke ekstrakostnadene i 2019 og 2020, en regning som Norge også må betale for.

Grunnen er at den nye grensestyrken skal legges under det europeiske grense- og kystvaktbyrået Frontex, der alle de fire EFTA-landene er med som assosierte medlemmer. Til sammen dekker EFTA-landene anslagsvis seks prosent av det totale Frontex-budsjettet.

Norges andel ligger på omtrent 2,2 prosent, noe som ifølge NTBs beregninger betyr at Norge må belage seg på en ekstraregning på rundt 120 millioner kroner i 2019 og 2020 hvis styrken blir en realitet.

– For tidlig å snakke om tall
Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) mener det er for tidlig å kommentere tallene.

– Vi tar ikke stilling til prislappen nå, sier han.

Ifølge Wara er Norge ikke avvisende til forslaget. Men det er langt igjen med forhandlinger, påpeker han.