Ekspert: – Canadas terrorproblem vokser

Stadig flere unge kanadiere har de siste årene latt seg rekruttere til terrorvirksomhet i utlandet. Bildefaksimilet viser en propagandavideo lastet opp på YouTube viser hvor den egyptiske jihadisten Abu Azzam al-Ansari lærer opp rekrutter som vil verve seg i tjeneste for terrorgruppen Islamsk Stat (IS)
Foto : Karl-Ludwig Poggemann
– Canada har ikke klart å møte økende radikalisering på hjemmebane, og stadig flere har de siste årene blitt fanget av ekstremismen, forklarer den kanadiske terroreksperten Tom Quiggin overfor BBC.
0Shares

Canada har blitt rammet av to terrorangrep på to dager. Utenfor parlamentet ble én person i går skutt av den væpnede vakten Kevin Vickers. Minutter senere ble en kanadisk soldat drept ved Den nasjonale krigsminnesmerket. Gjerningsmannen var tydelig påvirket av IS-propaganda, ifølge BBC. 

Nå spør mange i Canada seg i om det er et mønster bak det hele? Ifølge terrorekspert Tom Quiggin, som har skrevet en analyse for BBC, huser Canada en rekke radikale bevegelser og karismatiske figurer.

– For mens tonen blant radikale predikanter som kanadisk-egyptiske Ahmed Said Khadr tidligere har vært at væpnet jihad bare er tillatt i konfliktområder i utlandet, tar stadig flere grupper nå til orde for at politisk vold kan brukes også innad i Canada. 

Angrep gassanlegg
Ekstremistene har lyktes i en strategi der de utnytter sårbare unge mennesker og forer dem med budskapene til al-Qaida, Hamas, IS og andre, ifølge Quiggin.  

To eksempler er Xristos Katsiroubas (22) og Ali Medlej (24) begge fra Ontario. De var sentrale skikkelser i angrepet på et gassanlegg i Algerie i januar 2013.  

Quiggin mener et første steg for å bekjempe radikaliseringen må være å frata flere ekstreme grupper deres status som veldedige organisasjoner.

– Flere grupper har sendt penger til terroristorganisasjoner i utlandet. Det må også gjøres langt mer for å skaffe til veie mer kunnskap om de ekstreme gruppene, mener han. 

Les hele saken her