Tospråklige bøker kan hjelpe deg å mestre språket

  På Norli Universitetsgata i Oslo finner du mange noveller i tospråklig utgave.
  Foto: Natasza Bogacz
  Hver eneste dag på Norlis språkavdeling er det noen som kjøper en tospråklig bok. Men hva er det egentlig? 

  Kan tospråklige bøker hjelpe barn og voksne med å lære språk?

  Side ved side

  I tospråklige bøker står teksten på to språk, side ved side. Derfor kalles de bøker med parallelltekst. Slike bøker kan være nyttige for personer som lærer seg andrespråk, særlig barn.

  Er det vanskelig å få tak i tospråklige bøker? Utrop testet utvalget hos et par av byens bokhandlere.

  Folk kjøper tospråklige bøker hver dag.

  Enkel fortelling

  Eva Stenlund Thorsen er daglig leder på Tronsmo bokhandel i Oslo. Her, som hos de fleste bokhandlere i Oslo, består utvalget av diktsamlinger og barnebøker. Tronsmos bokspesialist har gode råd til innvandrere som vil lese bøker på norsk:

  – For noen som har lært seg litt norsk og har lyst til å lese ekte tekster, kan en barnebok være litt kjedelig. Samtidig som det kan være for tidlig med lyrikk. Det beste ville være å få tak i en god novellesamling eller roman, skrevet på lett forståelig språk, med en rett fram fortelling. Jeg ville anbefale for eksempel «Naiv. Super» av Erlend Loe, og en god ordbok som hjelp, sier Stenlund Thorsen.

  Parallelltekst på mange språk

  Bokhandelen med det største utvalget av parallelltekst-bøker er Norli Universitetsgata i Oslo. Her er interessen også stor. Folk kjøper tospråklige bøker hver dag, hører vi fra de ansatte.

  På språkavdelingen møter vi Sabina (25). Hun tar et engelskkurs på Folkeuniversitetet Øst. På kurset hørte hun at Norli har tospråklige bøker.

  – Jeg har tatt et norskkurs, men før det lærte jeg meg litt italiensk på egen hånd. Nå lurer jeg på om jeg kan finne noen noveller på italiensk og engelsk, så at jeg kan refreshe språket litt, sier Sabina og strekker armen mot italiensk-hylla.

  Gammeldags metode

  Teamleder Iwona Staron ved Folkeuniversitetet Øst forteller at tospråklige bøker ikke lenger brukes i språkundervisningen.

  – De ble produsert for lenge siden og hører til den gammeldagse metoden som ble utviklet for flere hundre år siden. Denne metoden baserte seg på pugging, grammatikk og oversettelse. I dag brukes ikke den metoden lenger og sees på som  ikke effektiv. Vi bruker kommunikativ tilnærming og handlingsorientert undervisning, sier Staron.

  Når et ord kun blir oversatt til morsmål, er det veldig fort glemt, mener Staron som selv er språklærer. For å kunne huske nye ord, må eleven bearbeide dem med bruk av for eksempel bilder eller kroppspråk. Dette skjer ikke hvis man får teksten ferdig oversatt. Det er derfor oversettelser bør unngås i klasserommet, mener hun.

  Metoder er forskjellige

  Ewa Wapinska er universitetslektor ved Universitetet i Oslo. Hun underviser internasjonale studenter i norsk. Det virker unaturlig for henne å rangere metoder brukt i språkundervisningen.

  – Det finnes mange metoder i språkopplæring som man kan tilpasse konteksten. Hele poenget er å bruke flere metoder. Tospråklige bøker kan fint være å bruke i tillegg til andre metoder. Særlig med barn er slike bøker veldig populære. Men oversettelsen må være god, noe som ikke er gitt, sier Wapinska.

  Viktig for barn

  Seniorrådgiver Vigdis Glømmen ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) sier at tospråklige bøker er spesielt viktige for barn med norsk som andrespråk. Å bruke førstespråket sitt er en styrke for disse barna, mener hun.

  – De bidrar til å berike læringsmiljøet for alle elever. Elevene med ulike morsmål kan oppleve anerkjennelse for at de har en språkkompetanse som er verdifull for seg selv og for andre. Når de får anledning til å benytte både sitt morsmål og sin norskspråklige kompetanse i skolearbeidet, kan de forstå innholdet bedre, sier Glømmen.

  Du kan låne tospråklige bøker, også barnebøker, på Deichmanske bibliotek eller Det flerspråklige bibliotek. Her finner du bøker med hele 66 språk i forskjellige kombinasjoner.