Ap vil fjerne kontantstøtten i utvalgte bydeler i Oslo

0
Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vil starte forsøk med å fjerne kontantstøtten i utvalgte bydeler i Oslo.

Ytterligere ti norske fremmedkrigere er trolig drept

0
Ytterligere 10 norske fremmedkrigere er trolig drept, mens 20 fortsatt er i live, opplyser Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til NRK.

UDI: Færre etiopiere vil få asyl i Norge – flere skal hjem

0
Færre etiopiere vil få asyl i Norge og flere skal sendes hjem, varsler Utlendingsdirektoratet (UDI).

Asylutgiftene øker med over 250 millioner

0
Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett for 2019 satt av 253 millioner kroner ekstra til asylmottak, etter det NTB erfarer.

Utlendingsnemnda saksøkt i 80 til 90 saker

0
Fra januar til juli 2018 har Utlendingsnemnda (UNE) blitt saksøkt i 80 til 90 saker. I flere av sakene kan det være flere saksøkere.

674 søkte asyl i første kvartal – halvering siden i fjor

0
I alt har 674 personer søkt asyl i Norge i årets tre første måneder. Det er nesten en halvering siden i fjor da det var kommet inn 1.264 søknader til samme tid.

Humanister vil ha bedre livssynstjenester

0
Human-Etisk Forbund vil ha mer inkluderende livssynstjenester i sykehus, fengsler og Forsvaret og peker på at nesten halve befolkningen ikke har en gudstro.

Arbeidsledigheten blant innvandrere faller

0
6,1 prosent av innvandrerne i Norge var registrert som helt arbeidsledige i første kvartal i år, noe som er ett prosentpoeng lavere enn i fjor.

Flere innvandrere får jobb gjennom Jobbsjansen

0
Fra oppstarten i 2005 og fram til utgangen av 2016 kom over 1.700 innvandrere i jobb etter å ha fullført programmet Jobbsjansen.

Store inntektsforskjeller blant norskfødte med innvandrerforeldre

0
Norskfødte med innvandrerforeldre har gjennomgående lavere inntekter enn jevnaldrende uten innvandrerbakgrunn, viser tall fra SSB.