Ekko. Ekko er noe av det første jeg legger merke til i asylmottak. Dører som smeller. Barn som løper. En TV summer. Et lite mikrokosmos. Mennesker fra hele verden samlet i en bygning. De lever på nåde, de ber pent om å få leve i fred, den mest selvfølgelige menneskerett av alle. Alle venter. Alle håper.
De første forhandlingene om den etniske konflikten på Sri Lanka begynte like etter at landet ble uavhengig i 1948. Siden den gang har har det vært flere forhandlinger, og den siste er tilrettelegges av nordmenn. Ingen forhandlinger har hittil resultert i å tilfredstille tamilenes krav.
(I Fokus) Når en jente når slutten av tenårene og en gutt slutten v tjueårene begynner de eldre i nabolaget og i slekten å se seg om etter en passende partner. Dette foregår for det meste i stor hemmelighet, slikt at ikke familiens fiender ødelegger planleggingen.

Innvandrere i media

0
Er det slik at media i overveiende grad framstiller etniske minoriteter som etproblem heller enn en ressurs? Ja, mener innvandrerrepresentantene, ogkommunerepresentantene er langt på vei enige. Ifølge begge informantgruppeneer etniske minoriteter i overveiende grad kun synlige i media iforbindelse med negative nyheter. Dette viser en rapport i regi av UDI.
Fremmedfrykten øker ikke i Norge – snarere tvert imot. I den grad holdningene kan sies å ha endret seg, er det i retning av større velvilje overfor innvandrere. To av tre har kontakt med innvandrere, og de som har kontakt, har mer innvandrervennlige holdninger. Få har negative erfaringer med kontakten.
Den mest kjente og populære guden blant tamilske hinduer om de er fra India eller Sri Lanka er Murugan. Også kjent under navnet Subramanya.
Mange vil huske saken om afrikaneren som ble stoppet av politiet 17 ganger på 3 uker fordi han hadde en svært dyr sykkel. Politiet mistenkte ham for å ha stjålet denne sykkelen. Vedkommende tok nøyaktige notater av alle kontrollene. Politiet kunne i ettertid imidlertid bare bekrefte at 3 av kontrollene hadde funnet sted.
Utgave nr 14 av Utrop er ute nå! Les flere saker i papirutgaven. Abonner på avisen NÅ!
Før jeg kom hit, kunne du kalle meg for neger. Du sier og forteller meg at neger bare betyr svart. Det er neger som klinger mest nøytralt for deg. Nå er jeg kommet her i Norge. Jeg er en av dem som du kaller neger. Jeg er en av dem som gir ditt begrep et ansikt, en historie, et symbol. Jeg er ikke hvit i huden, og jeg reagerer på bruken av ordet.
Kvinner født i asiatiske og afrikanske land opplever ekstrem kvalme under graviditeten oftere enn norske. Norsk-pakistansk lege forklarer symptomene med lavere fødselsalder og en generelt hardere tilværelse.