Hvor er dronedebatten?

0
Norsk våpenindustri er blitt en hyppig leverandør til dronekrigen i Pakistan. Likevel er det svært liten diskusjon om temaet her hjemme.

Mangfold i kulturlivet er en nisje

0
Ti år etter Mangfoldsåret har vi fortsatt store utfordringer på feltet.

Barnevernet i kritisk lys

0
Barnevernet har forbedret seg på mange punkter de siste årene. Men fremdeles gjøres det for mange feil. 

Hvor svart er jobbsituasjonen for innvandrere?

0
Diskusjonen om innvandrere og jobb fremhever handler ofte om svartmaling. Innvandrere fremstilles som en monolittisk gruppe, hvor alle sliter med det samme. Situasjonen er mer kompleks - og lysere - enn som så.

Ekteskap i flertallsform – á la Pakistan

0
Nordmenn har bare en type ekteskap, nemlig kjærlighetsekteskap. Vi pakistanere har fem ulike typer av dem, ifølge det norske samfunnet. Blant annet tvangsekteskap, arrangerte ekteskap, kjærlighetsekteskap - med og uten foreldrenes samtykke- , bigami og sist, men ikke minst, ekteskap mellom søskenbarn.

Segregeringens Sverige

0
Oppløsning av samfunnslimet og segregering forklarer i stor grad hvorfor Sverigedemokraterna denne helgen kommer til å gjøre sitt beste valg noensinne.

Riddere av det uhellige bord

0
De vestlige verdiers riddere, med Rita Karlsen og Hege Storhaug i Human Rights Service i spissen, går langt i sin propaganda for frigjøring av hijabkledde, undertrykte søstre når de skal opplyse naivistiske nordmenn om den muslimske fare.

Misforstått strategi mot omskjæring

0
Jeg har lenge vegret meg for å skrive om omskjæring av gutter. Mest fordi jeg har håpet at forkjemperne for forbud/aldersgrense etter hvert ville ta til fornuften. Men det har ikke skjedd.

Rasisme har mange nyanser

0
Hvis vi er for kjappe til å dra rasismekortet, stopper alt opp.

Regjerer over et delt USA

0
Obama får sine "four more years". Men det spørs om hans målsetning om å bli alle amerikaneres president blir noe av.