Kan man reintegrere hjemvendte fremmedkrigere?

0
Etter soning er det viktig at Syriafarere blir integrert tilbake til det vanlige samfunnet, for å hindre at de skal utgjøre en trussel i fremtiden, sier forsker.

Utviste Mahad sendes tilbake til Norge

0
Mahad Mahamud, som fikk avslag på å få sitt norske statsborgerskap tilbake i fjor, har fått endelig avslag på søknaden om asyl på Island.

Avslører omfattende seksuelt misbruk på utlendingsinternat

0
Seksuelt misbruk og trakassering er et utbredt problem på utlendingsinternater og liknende institusjoner i USA. Her har både menn og kvinner forsøkt å si «me too» i årevis.

Nå går hovedstaden Arabiske Filmdager i møte

0
Denne uken er det duket for historieformidling fra varmere strøk. Film fra Sør arrangerer nemlig sin årlige festival: Arabiske Filmdager.

Høyesterett: Straffbart å si «jævla neger»

0
Høyesterett har forkastet anken fra en 24-åring som er dømt for å ha kalt en annen mann «jævla neger» en lørdagsnatt på torget i Halden. 

Vis gjestfrihet!

Jesus var en flyktning. Han er fremmed, sulten, tørst og på flukt. I vår tid. I vår verden. 

– Vi må gjøre debatten om sosial kontroll bredere

0
Raena Aslam, medlem av Kvinnenettverket i Oslo Arbeiderparti, ser for seg en videre diskusjon om negativ sosial kontroll.

Caritas fortsetter hjelpetilbud for au pairer

0
Utlendingsdirektoratet har gitt Caritas Norge grønt lys for å fortsette gratis hjelpetilbud for au pairer og vertsfamilier ut 2018.

Innvandrere må selv ta tak mot negativ sosial kontroll

0
– Det er nøkkelpersoner i de ulike innvandrermiljøene som kan motvirke sladder og ryktespredning som ødelegger for mange ungdommer. Dette er et stort sosialt problem, skriver høyskolelektor Hoger Karadaki.

Nå skal asylsøkere fra «supermottak» få jobbe

0
Fra 14. mai kan asylsøkere på integreringsmottak få arbeidstillatelse. Forutsetningen er at det ikke er tvil rundt søkerens identitet.