Nå får politiet mer informasjon om asylmottaksbeboere

0
Fra 20. april kan Justis- og beredskapsdepartementet gi instrukser om meldeplikt og bestemt oppholdssted i saker om nasjonal interesse. Samtidig får politiet i større grad tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak.

Frp vil ha flyktningstans og pengebruk i nærområdene

0
Norge bør ta imot færre flyktninger og heller frigjøre pengene til bruk i nærområdene. Frps stortingsgruppe legger fram forslaget på landsmøtet til helgen.

Rekordfall i innvandringen til Norge i fjor

0
Det ble registrert 58.200 innvandringer til Norge i fjor. Det er 8.600 færre enn året før. Nedgangen er rekordstor, særlig fordi det kommer færre fra Syria.

Høyesterett opphever kjennelse i Mirmotahari-saken

0
Høyesterett opphever lagmannsrettens og tingrettens vurdering av hvem som skal gjennomgå de beslaglagte datafilene til den tidligere norsk-iranske advokaten Amir Mirmotahari.

Færre får asyl i Sverige og EU

0
I løpet av det siste året har færre fått asyl i EU-landene. I Sverige har antallet avslag nesten fordoblet seg.

Nordmenn vil tilbake til Tyrkia

0
Salget av reiser til Tyrkia fortsetter å stige. Reisearrangøren Ving har alene økt salget med hele 194 prosent fra i fjor.

Nordic Choice inngår nytt samarbeid med NOAS

0
Nordic Choice Hotels har inngått et samarbeid med Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) om rådgivning og bistand til medarbeidere som risikerer utsending fra Norge. 

Skribent positiv til straffeforfølgelse av «neger»-bruk

0
Historisk signal fra Høyesterett å forkaste anke i sak om bruk av ordet "neger". Det mener historiker Yacoubi Cisse (bildet).

Forbud mot omskjæring splitter Humanistisk Ungdom

0
Humanistisk Ungdom sier foreløpig nei til forbud mot omskjæring. Saken skal behandles på organisasjonens landsmøte den siste helga i april.

Fredrikstad-mann satte opp «muslim-bom»

0
En mann sperret veien inn til sin egen og naboens bolig med en bom. Årsaken skal ha vært «for å slippe all trafikken av muslimer».