Koronabok-lansering med Abloom

Farida Shakoor og Abloom-festivalen har i løpet av høsten lansert ny bok om koronaviruset.
Foto: abloom.no
Vi ønsker alle interesserte journalister, bloggere og engasjerte medborgere hjertelig velkommen til boklansering med forfattersamtale.
8Shares

Jeg heter Faridah Nabaggala, og er leder av Abloom – en organisasjon for barn og
unge med spesielle behov. Les mer om oss her.

Jeg kontakter dere fordi Abloom nå lanserer en barnebok om Koronaviruset. Vi ønsker at
pressen snakker om viktigheten av litteratur når slike epidemier slår til, og at dere hjelper oss
å spre ordet.

Når en pandemi eller epidemi oppstår, blir det ofte nødvendig å sette i gang en
fellesdugnad for å bremse eller hindre spredning av viruset. Fortellinger om pandemier som
rammer mennesker, er viktige forebyggingstiltak. Barn forstår ikke alltid hvorfor de gjør noe, de bare gjør det de får beskjed om. Vi synes det er viktig å spre kunnskap også blant barn,
slik at de forstår mer om bakrunnen for det vi gjør.

Vi har valgt å gjøre dette gjennom en spennende, morsom og lærerik bok.
Boklansering med forfatter Faridah Shakoor Nabaggala i samtaler rundt boken “Historien om
Koronaviruset”.

Tid : 25.09.20 kL: 13:00 i Sentralen/store auditorium.
Sted: Kuben yrkesarena, Kabelgaten 10-12, 0580 Oslo (Økern).

Bakgrunnen for boka

Å nå ut til barn med informasjon om Covid-19, er viktig for at de skal forstå hvorfor verden
er som den er akkurat nå. Det er dessuten et problem at all nødvendig informasjon ikke når ut til fremmedsspåklige. Boken skal derfor oversettes til en rekke språk. I tillegg vil det fort
kunne komme nye varianter eller andre type pandemier eller epidemier i fremtiden.

For mer info om prosjektet, klikk her.

Bokens tema og form

Boken tar for seg Koronaviruset og epidemiens tidslinje på verdensbasis og i Norge.
Koronaviruset er hovedkarakteren i boken og forteller sin historie. Hvordan han fra tidlig av
drømmer om verdensherredømme, men møter på hindringer i form av stat, helsepersonell,
enkeltpersoners smitteverntiltak m.m. Boken tar oss gjennom flere stadier av epidemien og
flere land. Boken er illustrert da vi ønsker å nå barn mellom 5-10 år.

Boken er gratis og tilgjengelig digitalt, i tillegg kommer den til å finnes på flere språk, men er
per i dag kun tilgjengelig på norsk og engelsk. Lydbøkene er tilrettelagt for alle som ønsker
eller trenger lydstøtte.

IMDi er samarbeidspartner og delfinansierer prosjektet. Boken lanseres på Kuben yrkesarena.
Mer informajson om hvordan du kommer deg til Kuben yrkesarena finner du her.