Hvilke likestillingsutfordringer møter gutter og menn i Norge?

(Foto: Illustrasjon).
Foto: Derek Mindler
Velkommen til Reforms ferskvareseminar om hva slags likestillingsutfordringer gutter og menn møter i Norge i dag.
1Shares

Umar Ashraf, fra UngIDag-utvalget, vil gå gjennom deler av NOUen «Jenterom, gutterom og mulighetsrom – Likestillingsutfordringer blant barn og unge». I tillegg vil han snakke om sitt tekstbidrag i antologien «Kjære bror».

Deretter vil Ida Sivertsen presentere funn fra sin masteroppgave «Et kjønnsblikk på barnehagelærerutdanningen». Her vil hun forklare hvordan kjønn virker gjennom utdanningsløpet fra rekruttering til faglig opplegg og i barnehagepraksis.

Gratis arrangement, åpent for alle. Grunnet smittevernhensyn vil arrangementet være digitalt og strømmes på Facebook, men vil også kunne ses i opptak i etterkant.

Tid: 23.09. kl. 15.00-16.00
Nettarrangement (link): https://www.facebook.com/mennoglikestilling/live/