NFFO med søknadskurs for flerkulturelle forfattere

22Shares

NFFO ønsker å oppmuntre forfattere med flerkulturell bakgrunn til å søke stipend for å skrive sakprosa. Denne høsten inviterer vi derfor til et eget kurs i søknadsskriving for flerkulturelle forfattere.

– I lys av det som skjer i USA, Black Lives Matters, de påfølgende diskusjonene og demonstrasjonene i Norge, ønsker vi å jobbe med å øke ytringsrommet for underrepresenterte stemmer i Norge, sier Lan Phuong Le, rådgiver og prosjektleder i NFFO.
– Flerkulturelle forfattere når ikke frem i offentligheten som de burde i samfunnet vårt. Et av hovedformålene til NFFO er å støtte opp om ytringsfriheten, noe som også innebærer ytringstilgang. Prosjektet er derfor viktig for NFFO å få i gang. Vi ønsker å tilby en mulighet for flerkulturelle forfattere til å få kjennskap til våre støtteordninger og gi dem en sjanse til å møte og få sine prosjekter vurdert av viktige stemmer i den norske litterære offentlighet.

Slik blir opplegget

I kurset det nå inviteres til, vil kursdeltakerne få mulighet til å få søknaden sin vurdert av redaktører, andre forfattere, journalister og kritikere – flere av disse med flerkulturell bakgrunn – i en egen kompetansegruppe opprettet for formålet.

Hver deltaker får gjennomarbeidet søknaden av to kompetente lesere, digitale møter med tilbakemeldinger fra én av leserne og det legges opp til en fellessamling tidlig i 2021 med kursdeltakerne, kompetansegruppen og andre foredragsholdere.

Kompetansegruppen består av:

 • Shazia Majid (journalist og forfatter)
 • Kadafi Zaman (journalist og forfatter)
 • Øyvind Ravna (professor i rettsvitenskap og dokumentarforfatter)
 • Sumaya Jirde Ali (debattant og forfatter)
 • Marta Breen (forfatter og tidligere styreleder i NFFO)
 • Kristin Fridtun (forfatter og medlem av NFFOs stipendkomité)
 • Gabriel Moro (forfatter, redaktør og kritiker)
 • Carline Tromp (skribent og kritiker)
 • Neslihan Cin (redaktør i Universitetsforlaget)
 • Iris Furu (redaktør i Aschehoug)

Slik søker du

Du søker ved å sende inn prosjektbeskrivelse på maks fire sider og inntil tre sider med tekstprøve/skisser/oppslag fra prosjektet du jobber med.
I prosjektbeskrivelsen skal du:

 • Forklare hvorfor prosjektet er interessant og beskrive prosjektets form og innhold. Hvis prosjektet tar for seg nye temaer og perspektiver eller tar opp viktige saker, er dette noe vi ønsker at du skriver om i prosjektbeskrivelsen.
 • Beskrive hvordan du har tenkt å jobbe med prosjektet. Hvis du trenger å reise for å gjøre research, granske kilder og arkiver må du fortelle kort om dette og eventuelt forklare hvorfor dette er nødvendig for å få gjennomført prosjektet.
 • Overbevise oss om at du er en som kan gjennomføre dette prosjektet, og forklare hvordan du ser for deg at stipendet kan hjelpe deg med å gjøre prosjektet bedre.
 • Dine kvalifikasjoner: utdannelse og yrkeserfaring og om du har skrevet andre tekster/bøker som er viktige for denne søknaden.

Vi vurderer ikke CVer, publikasjonslister, utkast og halvferdige manus og ønsker derfor ikke dette tilsendt.

Søknad og eventuelle spørsmål kan du sende til [email protected]

Søknadsfristen er 16. november 2020.