Universitetet i Oslos menneskerettighetspris 2021 / The University of Oslo Human Rights Award 2021

Prisen deles ut årlig som en anerkjennelse av personlig innsats og aktivt engasjement innenfor ett eller flere menneskerettslige områder i vid forstand.
Foto: Kari Bye
(Kunngjøring) Universitetet i Oslo inviterer organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner til å nominere kandidater (personer eller organisasjoner) til UiOs menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond for 2021.
4Shares

Universitetet i Oslo inviterer organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner til å nominere kandidater (personer eller organisasjoner) til UiOs menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond for 2021. Prisen deles ut årlig som en anerkjennelse av personlig innsats og aktivt engasjement innenfor ett eller flere menneskerettslige områder i vid forstand. Frist for å nominere er 15. mars 2021.

For mer informasjon om hvordan man nominerer, se: https://www.uio.no/om/tall-og-fakta/uio-priser/menneskerettighetsprisen/nominasjon/index.html

Vi setter pris på om invitasjonen videresendes til andre aktuelle personer.

The University of Oslo invites organizations, associations and individuals to nominate candidates (individuals or organizations) for the 2021 University of Oslo Human Rights award, Lisl and Leo Eitinger fund. The award is presented annually in recognition of personal efforts and active involvement in one or more human rights areas. The deadline for submitting proposals is 15 March.

For more information on how to nominate, please see: https://www.uio.no/english/about/facts/awards/human-rights/nominate-candidate.html

We appreciate if the invitation is forwarded to other relevant people.