Sammen mot rasisme

13Shares

Thursday, 25 March 2021

Hvordan kan vi sette en stopper for rasismen i Norge?

Raftostiftelsen, Den Nationale Scene og Dembra inviterer til samtale der et knippe ressurspersoner deler sine erfaringer og strategier i møte med rasisme. Samtalen arrangeres i forbindelse med FNs internasjonale dag mot rasediskriminering, og er tilpasset ungdom.

Se direktesendingen på dns.no/sammenmotrasisme

En fersk forskningsrapport konkluderer med at diskriminering basert på hudfarge og etnisitet forekommer i Bergen. Rasistisk mobbing i skolen trekkes frem som et særlig bekymringsverdig funn. I hele landet meldes det om hverdagsrasisme – om at barn og ungdom blir utestengt og får slengkommentarer fra både jevnaldrende og voksne. Hvordan kan vi sette en stopper for rasismen i Norge?

Panelet som skal diskutere tema på Store Scene består av:

Yousef Hadoui, komiker og kjent fra humorserien «Svart humor» på NRK, Gjert Moldestad, Brann Bataljonen, Salman Akhtar, skolelev og ungdomspolitiker, Stina Ihle Amankwad, rådgiver i Minotenk og jobber med inkludering og forebygging i Møhlenpris idrettslag.

Samtalen ledes av Sahara Muhaisen, Bergens Tidende

Musikalsk innslag ved Dårlig Vane

Vel møtt!

https://www.facebook.com/events/2860656330877218/