ERAS-EMI OSLO KULTURNATT 2014

 
"Enfold eller mangfold -Verdsettes mangfoldet somen ressurs?"Kulturprduksjoner skapt av nordmenn med innvandrerebakgrunn omtales ofte som "innvandrerkultur".Når blir egentlig innvandrere norske og hva skal til for å slippe innvandrer-kulturen inn det norske? 

Fredag 12. september

Kl. 18.00 – Kl. 22.30
Deichmanske bibliotek. Grunerløkka filial.
Schous plass

PROGRAM
18.00 – 18.10 – Slampoesi ved Hanna Kvam
18.10 – 19.00 DEBATT
19.00 – 19.45 Pause, fingermat og mingling
19.45 – 21.00 ERAS nettverket kulturinnslag:
– Sky blue dans
– S.J.R Indiske trommer
– Kinesisk kor- CPN
– Polsk musikk – Trekkspill
– Dans CPN
– Tibetansk dans
– Dans – Kinesisk kvinneforening
– Atlas band

21.00 – 22.30 Innendørskino – Polsk film festival. Visning av polske kortfilmer

GRATIS INNGANG!! VELKOMMEN!!