Invitasjon til Fredskonferansen 2023

Author Recent Posts redaksjon Latest posts by redaksjon (see all) – Idrettstilbud skal være tilgjengelig for alle - 24.10.2023 Over 1400 mennesker til Kanariøyene i migrantbåter fra Afrika - 23.10.2023 Morgenseminar om svangerskapsomsorg til nyankomne migrantkvinner 30.11.23 - 23.10.2023 I en årrekke har Ahmadiyya muslimsk trossamfunn (AMJ Norge) arrangert Fredskonferansen som samler mennesker fra alle […]

I en årrekke har Ahmadiyya muslimsk trossamfunn (AMJ Norge) arrangert Fredskonferansen som samler mennesker fra alle samfunnslag.

I år er temaet «Rettferdighet – grunnlaget for varig fred». Denne konferansen vil finne sted tirsdag, den 27. april 2023, i Baitun-Nasr moské, landemerke på Furuset, også kjent som Furuset moské.

Oslo: De tidligere arrangementene i rekken har tiltrukket mer enn 200 gjester fra forskjellige religiøse, sivile, akademiske, veldedige og samfunnsengasjerte organisasjoner, så vel som politikere og medlemmer av det diplomatiske korps.

Temaet for dette årets arrangement er «Rettferdighet – grunnlaget for varig fred», og tar utgangspunkt i noen av de utfordringer som truer vår harmoniske sameksistens. Fredsbygging innebærer å involvere en rekke organisasjoner som sammen kan bidra og handle mot et felles mål, nemlig å skape fred og harmoni i samfunnet.

Et av formålene med denne konferansen er å oppfordre deltakerne til å aktivt arbeide for fred, for forsoning mellom forskjellige folkeslag, med den hensikt å øke samholdet i samfunnet og derved skape et bedre og harmonisk samfunn. FN refererer til fredsbygging blant annet som forsøk på å redusere et lands risiko for å komme i konflikt ved å styrke nasjonale kapasiteter for konflikthåndtering og legge grunnlaget for bærekraftig fred og utvikling. Denne konferansen er et lite bidrag i den sammenheng fra vårt trossamfunn.

Programmet for konferansen i år består av en rekke innlegg fra fornemme gjester, etterfulgt av bevertning og mulighet for omvisning av moskeen.

Påmelding til arrangementet gjøres via denne lenken:  www.fredskonferansen.no/pamelding