Verdensfred – musikkmarkering

I disse dager føler mange av oss uro og usikkerhet. Verdens folk trenger fred. Vi skal samle oss for å synge og spille for fred i verden.
Vårt budskap er: Nei til krig, nei til hat, fred nå!
Ta med ditt instrument og venner og bli med. Vi vil stå og spille sammen for en fredelig verden for alle.
OBS! Det blir ingen appeller under arrangementet. Vi tillater kun musikk og sanger som styrker vårt fellesskap i solidaritet og fremhever fred, menneskeheten og kjærlighet.
Arrangementet er religiøst og politisk uavhengig og ønsker å inkludere alle som støtter fred og samhold, uavhengig av deres politiske, religiøse eller livssynsmessige tilhørighet.
Tid: 22.10, kl 15-18.00.
Sted: Stortinget.
VERDENSFOLK (INITIATIVTAKER)
METE SEYMEN (INITIATIVTAKER)
MARIA EVA ORIETA (INITIATIVTAKER)
SAMPSILL INTERNATIONAL MUSIC NETWORK
JM NORWAY
NASJONAL JAZZSCENE
NORDIC BLACK THEATER
AKKS OSLO
RADIORAKEL
NORGES FREDSLAG
NORSK VISEFORUM
MESTIZO
OSLO INTERNATIONAL FLAMENCO FESTIVAL
SAMISK HUS OSLO
QUEENDOM
COSMOPOLITE
GYPSYMUSIC MUSIC FESTIVAL YAGORI
CREO -forbundet for kunst og kultur
INN
GLOBAL OSLO MUSIC
GAMLE RAADHUS SCENE
MELAHUSET
RIKSSCENEN
INTERKULTUR
ANTIRASISTISK SENTER
FREDSKULTURGRUPPA