Fredsarrangement for Israel og Palestina

Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn inviterer til fredsdialog i tilknytning til konflikten mellom Israel og Hamas.

Arrangementet finner sted 16. november 2023 klokken 18:00 i Baitun Nasr moskeen på Furuset (Søren Bulls vei 1, 1051 Oslo).

Formålet med arrangementet er å bringe folk sammen på tvers av religion og nasjonalitet for å oppfordre til fred gjennom dialog. Det vil bli holdt korte innlegg fra blant annet Prest Halvor Berg, Biskop Kari Mangrud Alvsvåg og Jamil Khalayli fra Den Palestinsk-Norske Forening i Norge (DPNF).

Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn fordømmer på det sterkeste drapet på uskyldige sivile på begge sider i krigen mellom Hamas og Israel, og utrykker frykt for at situasjonen vil fortsette å eskalere ut av kontroll. Vi oppfordrer derfor til øyeblikkelig våpenhvile og at det åpnes for umiddelbar humanitær hjelp til alle som trenger det.