T+Data 10 års markering

0Shares

Tplusdata Opplæringssenter er en av ledende undervisnings institusjon, og ble etablert i Oslo i 1996. Vi tilbyr tjenester innen hele opplæring spekteret; fra analyse av mål og kompetansekrav, via vurdering av eksisterende kompetanse opp mot krav og mål. Snakk med oss om planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av spesielt tilpasset opplæring eller standard kurs. Vi har kompetanse og metoder for evaluering av effektiviteten i opplæringen.

http://tplusdata.com/reklame/tplus.jpg  

Tplus Team
T+ Data Opplæringssenter,
Sinsen veien 4 ,2 etg, 0572 Oslo
http://www.tplusdata.com/  
Tlf.: 94309139