ByArkivets mørke sider

0Shares

Som første arkivinstitusjon i Norge arrangerer Oslo byarkiv ”Arkivenes natt”

16. november holder vi åpent til over midnatt! Gjennom omvisninger, filmvisning og foredrag får publikum utforske og oppleve byens mørke sider.

”Arkivets mørke sider”
Hver hele time blir det omvisning i magasinet, som til vanlig er stengt for publikum. Omvisningen setter fokus på kilder som belyser de mørke historiene. Siste omvisning går ned i magasinet klokka 00:00!

”Gå til kildene”
Terje Bergersen orienterer kl.18:00 om kildebruk rettet mot alle som arbeider med og er interessert i lokalhistorie.

”Dollhuset – den ukjente anstalten” Vi er så heldige å ha fått med oss Wenche Blomberg, som nylig har fått

Norges forskningsråds formidlingspris for sitt arbeid med galskapens mørke historie. Foredraget hennes kl. 21:00 tar utgangspunkt i

Blombergs rapport om Prinds Christian Augusts Minde i Storgata 36.

”By og mark, fjord og park”
Mørkets opplevelser får de frammøtte også i form av filmvisning.

Oslo byarkiv har nylig, i samarbeid med Norsk filminstitutt, gitt ut en ny dobbel-DVD. Filmene er unike dokumenter om Oslos historie fra 1950- og 1960-tallet. Gro Røde holder foredrag om historien bak Oslo-filmene.

Velkommen til spennende opplevelser i Byarkivet. Se også:

http://www.byarkivet.oslo.kommune.no

Oslo byarkiv

Byens hukommelse

Adresse: Maridalsvn. 3

buss 34 eller 54 til holdeplass Møllerveien