ÅPENT SEMINAR OM ET HELHETLIG DISKRIMINERINGSVERN

0Shares

Seminaret er en oppfølging av nordisk fagseminar om diskrimineringslovgivning, avholdt 6. november 2006 i Oslo i regi av Justisdepartementet, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Senter for menneskerettigheter.

Målgruppen for seminaret er interesseorganisasjoner, politikere og andre som er opptatt av spørsmålet om et helhetlig diskrimineringsvern i norsk rett.

Program:
09.00 – 09.10 Åpning
ved Beate Gangås, Likestillings- og diskrimineringsombud
09.10 – 09.20 Oppsummering av det nordiske fagseminaret
ved Justisdepartementet
09.20 – 09.30 Den videre oppfølgingen av helhetlig diskrimineringsvern
ved Arbeids- og inkluderingsdepartementet
09.30 – 09.55 ”Kan det oppstilles grenser for hva som kan utgjøre
diskrimineringsgrunnlag i menneskerettslig diskrimineringsjuss?”
innlegg ved førsteamanuensis Marius Emberland, Institutt for offentlig
rett, Det juridiske fakultet, UIO
Pause (kaffe/te)
10.10 – 10.50 Helhetlig diskrimineringsvern i praksis
Ordstyrer: Hege Herø
– Janne Skei, Norges Handikapforbund
– Per Akselsen, Landsforeningen for overvektige
– Dag Øistein Endsjø, Menneskerettsalliansen
– Gerd Egede-Nissen og Siri Røine, NHO
– Jon Reidar Øyan, Landsforeningen for Lesbisk og Homofil frigjøring
Pause (kaffe/te)
11.00 – 11.25 Debatt/spørsmål
11.25 – 11.30 Oppsummering ved Senter for menneskerettigheter

Vel møtt!