Innvandrere kvinner i arbeidsmarkedet i Norge

0Shares

Hva er vanskelighetene for kvinner for å komme seg til arbeidsmarkedet? Er kulturen et problem for kvinner for å delta i samfunnet?

Vi har invitert innledere for å diskutere om arbeidet i Norge.

Første innleder
Lisa Cooper, leder for nasjonal enhet i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
Innvandrere kvinner i jobb – dobbel så lang vei?”

Andre innleder
Benedicte Brøgger, seniorforsker, Arbeidsforskningsinstituttet

Hvordan arbeidslivet i Norge er, og hva kvinner kan gjøre med det.
EN frar NAV (ikke bekreftet).

Spørsmålene og kommentarene fra salen.

Kontakt person
Bahar munzir
Støtte kampanje for kvinners rettigheter i Irak – Norge
OWFI
[email protected]  
tel. 958 50 492