Invitasjon til kurs: Lær å få medieoppslag!

0Shares

Kurset er åpent for alle, og vil bli spesielt rettet inn mot innvandrer-/minoritetsorganisasjoner og små organisasjoner som ønsker å lære mer om hvordan man kommer i media.

Kurset er gratis.

Foreløpig program:

– “Erfaringer fra 17 års arbeid med media” v/ fungerende generalsekretær i Amnesty International Norge (tidligere informasjonsleder) John Peder Egenæs.

– “Hvordan jobber en redaksjon?” En journalist (navn foreløpig ikke klart) gir tips om hvordan journalister jobber og tenker.

– Gruppeoppgaver/case om ulike faser i mediearbeid v/BURO.

– Diskusjon og erfaringsutveksling

Følg med på våre nettsider for oppdatert informasjon om kurset:

http://www.frivillighetnorge.no/Organer/Arbeidsgrupper/Nye_og_sma_organisasjoner/Mediekurs
Påmelding til [email protected]  innen 9. februar.