ULIKE KULTURER , HVA SÅ? OM SYKDOM, MESTRING OG MINORITETER.

0Shares

Ulike måter å forstå sykdom på utelukker ikke hverandre. Selv om det ikke er fasitsvar på utfordringene helsepersonell står overfor finnes det mye nyttig kunnskap og erfaring som vi kan dele. Selve konsultasjonen har sine begrensninger og gjennom seminaret vil vi gi eksempler på andre arbeidsformer som kan være vel så hensiktsmessige og effektive. Målet er at minoritetsspråklige skal kunne få tilgang til en likeverdig helsetjeneste.

Seminaret gir grunnleggende informasjon og berører mange relevante temaer, men går ikke i dybden på alt. Seminaret vil ha seks bolker. Hver bolk blir kommentert av et panel som selv har helsefaglig eller pedagogisk bakgrunn og erfaring – innvandrere og norske. På denne måten vil panelet bidra både til økt innsikt og at flere perspektiver kommer frem.

Faglig godkjenning for gjennomført kurs:
• Den norske lægeforening: 6 poeng som valgfritt kurs til videre- og etterutdanning i allmennmedisin.
• Den norske Tannlegeforening: 6 timer etterutdanning
• Kliniske ernæringsfysiologers forening: 5 timer etterutdanning
• Norsk Ergoterapeutforening: Ergoterapeutersspesialist innen alle spesialistområder 7 timer
• Norsk Fysioterapeutforbund: Uttelling vil bli vurdert avhengig av spesialistområde. Kursbevis legges ved søknad om godkjenning.
• Norsk Psykologforening: Spesialkurs 6 timer, vedlikeholdsaktivitet 6 timer
• Norsk Sykepleieforbund: Klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie: 7 timer

NKLM – Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom skal bl.a. stimulere og bidra til kompetanseutvikling på feltet læring og mestring av kronisk sykdom og bidra til at helsepersonell tilegner seg forståelse, kunnskaper og erfaring på dette feltet, som også omfatter minoritetshelse. Internettside: www.mestring.no  

NAKMI – Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse – er et kompetansesenter som gjennom forskning, formidling og utviklingsprosjekter skal bidra til kunnskap om forhold som gjelder innvandrere og andre etniske minoriteters fysiske og psykiske helse og omsorg. Internettside: www.nakmi.no  

LMS – Lærings-og mestringssenteret ved Sykehuset Telemark er lokal arrangør. Det er nå i ordinær drift etter avslutta prosjektperiode, og holder til i bygg 70 (bygget til den første hjelpemiddelsentralen i Norge), på sykehuset i Skien. Innhold: Kurs laga i et samarbeid mellom fagfolk og brukere, for pasienter, pårørende og helsepersonell. Det er også et infosenter og en møteplass for erfaringskunnskap og fagkunnskap. Internettside: www.sthf.no/lms  

Kurskomité
Lokalt:Vigdis Bringsværd og Anne Marte Evenstad v/LMS Sykehuset Telemark, Ketil Eide v/ Høgskolen i Telemark, Aase Donald og Tor Anton Svanes v/ Flyktningtjenesten-Introduksjonsprogrammet i Skien kommune, Geir Arild Tønnesen fra Flerkulturelt Utvalg i Skien, og

Bettina Dudas v/LMS PIV HF. Fra NK-LM: Shaista Ayub og fra NAKMI: Ingunn Gihle

Paneldeltakere
Daha Abdi Mohamed, tospråklig lærer, Skien kommune – Shaista Ayub, Fagkonsulent , Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring – Ketil Eide, 1.amanuensis ved Høgskolen i Telemark, Porsgrunn, -Tor Anton Svanes, helsekoordinator Flyktningtjenesten Skien kommune

Praktisk informasjon
Sted: Høgskolen i Telemark, avdeling Porsgrunn, Kjølnes (se kart)
Dato: Tirsdag 17. april 2007
Kursavgift: 500 kroner (får tilsendt betalingsgiro fra Ullevål Universitetssykehus i etterkant)

Du kan melde deg på ved å sende mail til: [email protected]  eller ringe LMS tlf. 35 00 43 44/ 97415112. Mailen må innholde: navn, yrke, arbeidssted, fakturaadresse og mailadresse

Påmeldingsfrist: 10. april 2006. Bindende påmelding.