KOSTHOLD FOR INNVANDRERE OG NORSKE

0Shares

Omtale av foredraget:

En rekke innvandrere sliter med manglende overskudd, overvekt og kroniske sykdommer fordi de spiser feil mat. Men hva er ”riktig” mat? Om det strides ekspertene. En tilnærming til dette spørsmålet er å vurdere hva mennesket som art er godt genetisk tilpasset å spise. Det er mat våre forgjengere i hundretusener av år har spist. Dette vil i praksis si det man har jaktet, fanget og sanket. Etter innføringen av jordbruket (dyrking av jorda, husdyrhold) for 10 000 år siden begynte mennesker å spise ny mat, spesielt korn og melk fra husdyr, særlig kyr. Senere har man begynt å spise mye hvitt sukker og ferdigmat (som inneholder lite næringsstoffer eller sterkt bearbeidet næring). Ikke alle tåler disse nye matvarene, og spesielt ikke i store mengder over tid. Biolog Iver Mysterud vil gi en oversikt over hva man bør spise og ikke spise for å holde seg friske. Han kommer inn på forhold som er spesielt problematiske for innvandrere fra land utenfor Europa.

Det vil bli ca. 45 minutters foredrag, 10 minutter pause og anledning til spørsmål og diskusjon etterpå.

Omtale av foredragsholderen: Iver Mysterud (født 1966) er dr.philos. i biologi fra Universitetet i Oslo 2005. Han har vært spesielt interessert i evolusjonsteoriens relevans for å forstå menneskets atferd og fysiologi/medisin og har skrevet et stort antall fag-, oversikts- og debattartikler, bokanmeldelser og intervjuer om emnet på norsk og engelsk over en tiårsperiode. Mysterud har vært medforfatter på bøkene Økologisk helselære: En innføring for medisin- og helsefagstudenter (Ad Notam Gyldendal, 1996) og Sukker – en snikende fare (Gyldendal Akademisk, 2004) og har skrevet den omfattende oversiktsboka Mennesket og moderne evolusjonsteori (Gyldendal Akademisk, 2003). Hans nyeste bok heter Mat, menneske og evolusjon (Gyldendal Akademisk, 2006). Mysterud er tilknyttet Biologisk institutt ved UiO og er fast bidragsyter (fagjournalist) i bladet Mat & Helse.

OASEN er et prosjekt for å styrke fellesskapet mellom kvinner på tvers av nasjonalitet og språk. Vi samler kvinner fra forskjellige land rundt aktiviteter som seminarer, samtalegrupper og kulturkvelder. Dette bidrar til økt kunnskap om helse, sosiale forhold og samfunnsspørsmål i forhold til kvinnene selv og deres familier. OASEN jobber også for å skape nettverk mellom kvinner og ansatte i bydelen. Likeverd og likestilling er de langsiktige målene

Mer info:
Erlinda Munoz
Prosjektleder v/ OASEN, kvinner krysser grenser
Tlf: 23 38 68 05 / 97 97 36 05
e-post: [email protected]