”Gud og fedrelandet”

0Shares

Til tross for at Norge i dag er et flerreligiøst samfunn, har debatten om
statskirkeordningen i hovedsak dreid seg om sikring av en åpen folkekirke
og bare i liten grad berørt spørsmål om likestilling mellom religionene.
Seminaret ønsker å sette fokus på hvorledes likebehandling av forskjellige
livssyn best kan garanteres: i en stat med – eller uten –
statskirkeordning?

I sitt innledningsforedrag forteller professor i teologi, Halvor Moxnes,
om tidligere tiders debatter om statskirkeordningen, og analyserer
forholdet mellom idéen om en statlig, åpen folkekirke og sikring av
minoriteter. Jurist og menneskerettighetsforsker Njål Høstmælingen ser
statskirkeordningen som et brudd på internasjonale menneskerettigheter, og
gir en innføring i de juridiske sider ved ulike kirke-stat-relasjoner. En
paneldebatt innledes ved at deltakerne holder et spisset partsinnlegg, og
etterfølges av åpen diskusjon med publikum.

Praktisk informasjon: Seminaret er gratis. Påmelding innen tirsdag 3. mars
til
Kari Amdam: [email protected] Tlf.nr. 22 84 21 05 / 91 75 51 19

PROGRAM
kl. 10.00-Velkommen v/ forsker Alexa Døving, HL-senteret
kl. 10.15-Statskirken – historisk garantist for mangfold? v/ professor
Halvor Moxnes
kl. 10.45-Statskirkeordningen og menneskerettighetene v/ jurist Njål
Høstmælingen
kl. 11.15-Enkel lunsj
kl. 11.45-Paneldebatt – Ordstyrer: Ingvill Thorson Plesner
Berit Reisel: Erfaringer fra Det mosaiske trossamfunnn
Aud Tønnesen: Kan staten best sikre kvinnens stilling i Kirken?
Trond Bakkevig: ”Mellomløsning” verd å vurdere
Shoaib Sultan: Norskhet, kristendom – og muslimer
Inger Enger: Statskirken = beste vilkår for minoriteter