Seminar om visumordningen

UDI inviterer til seminar om visumordningen slik den fungerer i dag.

Norske utenriksstasjoner og Utlendingsdirektoratet har de siste tolv månedene behandlet om lag 101 000 søknader om visum til Norge. 92 prosent av søknadene ble innvilget.

Forskjellen i innvilgelsesprosenten er derimot stor mellom de ulike landene. 99 prosent av de russiske visumsøkere fra april 2006-april 2007 fikk søknaden sin innvilget. Til sammenligning fikk 53 prosent av de pakistanske visumsøkere i samme periode søknaden innvilget.

Sannsynligheten for at søkeren vil returnere til hjemlandet når visumet utløper, har stor betydning for utfallet i behandlingen av en visumsøknad.

Det er en felles utfordring for politikere og utlendingsforvaltningen å finne en balanse i regelverk og praksis som sikrer at de som har behov for å besøke Norge i et begrenset tidsrom får anledning til det, samtidig som det forhindrer at personer som egentlig ønsker permanent opphold misbruker visumordningen.

Seminaret tar opp dilemmaene og utfordringen ved den norske visumordningen.

Program:

Ida Børresen, direktør i Utlendingsdirektoratet

Libe Rieber-Mohn, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Johannes de Ceuster, enhetsleder i EU-kommisjonen Justice, Liberty, Security

Rita Kumar, leder av Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen

Øyvind Norsletten og Janis Bjørn Kanavin, ambassadører til Russland og Pakistan

Long Litt Woon, forsker

Kontaktperson:

Kari Anne Kvarving, kommunikasjonsrådgiver i UDI. Tlf 23 35 19 62 / 951 37 042