Dialog- veien til endring

Sommersamling for studenter med flyktningebakgrunn fra Afghanistan, Irak, Burundi, Rwanda, Sri Lanka og Somalia, arrangert av Norsk Fredssenter.

Sommersamlingen er for studenter med flyktningebakgrunn mellom 18-35 år med bakgrunn fra Afghanistan, Irak, Somalia, Sri Lanka, Rwanda eller Burundi.

Sommersamlingen vil sette fokus på følgende tema:
a.. Kommunikasjon
b.. Identitet
c.. Tverrkulturell kommunikasjon
d.. Dialog og konflikthåndtering
e.. Dialog som redskap i fredsbygging

Påmeldingsfrist er 4 juni.

For mer informasjon og søknadsskjema se www.fredssenter.no

– Eller ring prosjektleder Christiane Seehausen 61059850 eller 97706359