Hvordan kan Afrika fø seg selv og samtidig ta vare på miljøet?

0Shares

Det er begrenset med plasser. Påmelding, program og oversikt over innledere: www.canafricafeeditself.no  

Beklager om du har fått denne e-posten tidligere eller også fra andre personer.

Verdens fremste
Noen av verdens fremste landbruksforskere og bondeledere fra Afrika innleder på konferansen, bl.a.

– Tewolde Berhan Gebre Egzhiabher, General Manager, Environmental Protection Authority of Ethiopia

– Mercy Karanja, International Federation of Agricultural Producers, Kenya

– Vandana Shiva, forsker og forfatter, Leader of Navdanya, India

– Ibrahima Coulibaly, Coordination National de Organisations Paysannes – CNOP, Mali

Utviklingsminister Erik Solheim og Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen åpner konferansen

Det vil være oversettelse fra og til norsk, engelsk, fransk og portugisisk.

Noen av spørsmålene som konferansen vil forsøke å svare på, er:

– Hva slags landbruk trengs for å bidra best i å bekjempe sulten og fattigdommen?

– Vil en ny grønn revolusjon bidra til å løse sult- og fattigdomsproblemene?

– Må det satses på industriell storskaladrift eller er småskala familiebruk framtida?

– Hvilken rolle kan økologisk landbruk spille?

– Hvordan kan kvinnenes posisjon styrkes?

– Hva betyr HIV/AIDS for hvordan landbruket bør utvikles?

– Hvordan vil klimaendringene påvirke landbruket i Afrika, og hvordan kan de møtes

Arrangører:

Bioforsk, Care, Felleskjøpet, FIAN Norge, Landbruks- og matdepartementet, More and Better -kampanjen, Natur og Ungdom, Norad, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk landbrukssamvirke, Norges Vel, Universitetet for miljø og biovitenskap, Oikos, Spire – Utviklingsfondets ungdom, Tørrlandskoordineringsgruppa (TKG), Utviklingsfondet, Yara