Invitasjon til politisk forum om likestilling for alle

Vi har invitert representanter for de politiske partiene i Oslo til et debattmøte hvor de skal fortelle hva de vil gjøre for å fremme reell likestilling mellom kvinner og menn, mellom norske og innvandrere og hvordan de vil oppfylle lik rett til utdanning og lik tilgang til helsetilbud for alle.

Dessuten vil vi be dem om å fortelle oss hvordan de vil oppnå målet om like rettigheter for alle på arbeidsplassen og lik rett til barnehageplass for alle.

Vi håper disse temaene vil engasjere dere og inviterer dere til dette politiske debattmøtet lørdag 1. september kl. 1600-1900 i Hammersborgs gate 9, på andre siden av Gunerius.

Det blir servering av mat og drikke..

OASEN er et prosjekt for å styrke fellesskapet mellom kvinner på tvers av nasjonalitet og språk. Vi samler kvinner fra forskjellige land rundt aktiviteter som seminarer, samtalegrupper og kulturkvelder. Dette bidrar til økt kunnskap om helse, sosiale forhold og samfunnsspørsmål i forhold til kvinnene selv og deres familier. OASEN jobber også for å skape nettverk mellom kvinner og ansatte i bydelen. Likeverd og likestilling er de langsiktige målene.

Påmelding inne 28.08.2007 tlf: 23 38 68 05 , mobil: 97 97 36 05 eller
e-post: [email protected]