Konferanse lørdag 3. november

0Shares

Målet med konferansen er blant annet å:

– Styrke innvandrerorganisasjoners kunnskaper om hvordan planlegge og gjennomføre
gode tiltak og prosjekter.
– Bidra til nettverksbygging mellom de ulike aktørene på mangfold og integreringsfeltet
i Oslo.

Konferansen finner sted lørdag 3.
november kl. 08.30-15.00

I Norges Røde kors konferansesenter, Haussmannsgate 7
0186 Oslo

Påmeldingsfrist: 26.10.2007

PROGRAM
Registrering og kaffe fra kl. 08.30
Del 1: Plenum 09.00-11.45
09.00-09.10 Velkommen v/Ragnhild Monclair, avdelingsleder Bydel Grünerløkka,
Enhet for mangfold og integrering (Emi)

09.10-09.40 Enhet for mangfold og integrering.
▪ Oppgaver, satsningsområder, nettverksarbeid og veien videre

09.40-10.00 Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo.
▪ Presentasjon av nytt Råd mm

10.00-10.15 Pause med kaffe og te

10.15-11.00 Orientering om tilskuddsmidler
▪ Statlige tilskuddsmidler v/ rep. fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
(IMDI). Kommunale tilskuddsmidler v/rep. fra Emi

11.00-11.15 Informasjon om Mangfoldsåret 2008 v/Aud Ganberg,
Oslo kommune, Kultur-og idrettsetaten

11.15-11.30 Sparebankstiftelsen DNBNOR informerer om mulighetene for å søke om
støtte til prosjekter hos dem
11.30-11.45 Vi klarte det! Eras, en gruppe som
ble dannet på fjorårets konferanse.

11.45-12.30 Lunsj

Del 2: Gruppearbeid 12.30-15.00
12.30-13.30 Gruppearbeid, prosjektering, idemyldring

13.30-13.45 Pause med frukt, kaffe og te

13.45- Gruppearbeid fortsetter

15.00 Avslutning, oppsummering og evaluering

Påmeldingsskjema:
Konferanse LØRDAG 03.11.07 kl. 08.30 – 15.00
Organisasjonens navn: ……………………………………………………….
Adresse: ………………………………………………………………………
Telefon: ………………………. Mobil: ………………………………………
E-post : …………………………………………………………………….
Deltaker 1: …………………………………………………………………….
Deltaker 2: …………………………………………………………………….
Påmeldingsskjemaet kan sendes, fakses, ringes inn, leveres eller sendes som e-post på følgende adresser og nummer:
Enhet for mangfold og integrering (EMI),
Markveien 57 (inngang fra Korsgata)
Postboks 2128 Grünerløkka, 0505 Oslo.
Telefonnummer direkte til kursansvarlig er 23 42 27 18, eller EMI generelt 23 42 22 30,
faksnummer er 23 42 26 01 eller e-post til bibi.musavi @bga.oslo.kommune.no .
Påmeldingsfrist fredag 26.10.2007
Vi minner om at påmeldingen er bindende.