Sammen for en bedre hverdag

0Shares

Tid: Lørdag 03.11.07 kl.10.00 – 17.00 (inkludert lunsj)
Søndag 04.11.07 kl. 13.00- 19.00 (inkludert middag)

Konferansen er åpen for alle men påmeldingen er bindende.

Språk: Konferansen foregår på norsk og engelsk.

Spørsmål til panelet kan også stilles på urdu, hindi, panjabi og pushtu/farsi.

Årets hovedfokus er familieutfordringer
Det stilles store krav til et godt familieliv. Mange opplever sterke generasjonskonflikter og dårlig kommunikasjon mellom ektefeller, foreldre og ungdom. Hvordan håndterer ungdommen møtet med norsk ungdomskultur og norsk ruskultur? Hvordan skal man som forelder sørge for et godt liv for sine barn? Pressede familiesituasjoner kan føre til vold mot de man er aller mest glad i. Bruk av alkohol og andre rusmidler forsterker problemene.

IHSG og DNT har invitert fagpersoner og andre engasjerte fra Norge og utlandet for å innlede til debatt om disse temaene.

Talaat Hussain –pakistansk prisbelønnet skuespiller. (Amandastatuetten for filmen Import/Export- Norge, Pride of Performance Award- Pakistan) Internasjonalt kjent fra TV og film. Han vil innlede om temaet kommunikasjon i familien.

Yasmin Mujahid – pakistansk kvinne, aktivist og forfatter og nå bystyrerepresentant for AP i Oslo bystyre. Er opptatt av å synliggjøre innvandrerkvinners behov.

Vold i nære relasjoner og andre familieutfordringer.

Hans Olav Fekjær – psykiater og rusekspert. Forfatter av flere fagbøker om rus.

Fekjær vil trekke om noen generelle linjer om rus og alkohol i samfunnet.

Ellen Amundsen- forsker ved Sirus. Forteller om innvandrerungdom og rus.

Mohsen Nowrozy Det nytter- Veien tilbake til samfunnet. Tidligere rusavhengig som jobber som miljøarbeider på retretten- et ettervernstilbud for tidligere rusavhengige og deres pårørende

Fotsettelse innledere:

Imam/religiøs leder inviteres for å belyse seminarets temaer fra et religiøst synspunkt

Shazia Majothi, IHSG-styremedlem, vernepleier og aktiv i IHSG siden 1994.

Tema: Vold i nære relasjoner og andre familieutfordringer

Dr. Umar Khayam/ Fahim Naeem, IHSG-medlem/ IHSG styreleder

Tema: Oppsummering av konferansen

PROGRAM FOR ÅRETS HØSTKONFERANSE

(Med forbehold om endringer)

Lørdag 3.november:

10.00- 10.30 Registrering m/frukt

10.30- 10.50 Åpning v/ Talaat Hussain

10.50- 11.20 IHSG

Tayyab Choudri, Daglig leder IHSG

DNT – Edru livsstil

Harald Dyrkorn, generalsekretær DNT

11.20- 11.50 Vold i nære relasjoner og andre familieutfordringer

Yasmin Mujahid, kvinneaktivist

11.50- 12.00 Kort pause 10 min

12.00- 1230 Fakta om rus i samfunnet

Hans Olav Fekjær

12.30- 13.00 Spørsmål

13.00- 14.00 Lunsj – m/ underholdning

14.00- 14.30 Innvandrerungdom og rus

Ellen Amundsen, Sirus

14.30- 15.00 Kommunikasjon i familien

Talaat Hussain

15.00- 15.30 Spørsmål

15.30 -15.45 Pause

15.45- 16.00 Innledning gruppediskusjoner

16.00 – 17.00 Gruppediskusjoner:

Tema til diskusjon i kafedialog:

§ Kommunikasjon

§ Vold

§ Alkohol/rus

17.00- 17.55 Presentasjon- plenumssamtale

17.55- 18.00 Avslutning for dagen

Søndag 4.november

13.00- 13.15 Åpning dag 2 v/ Talaat Hussain

13.15- 13.45 Det nytter- Veien tilbake til samfunnet

Mohsen Nowrozy

13.45- 14.00 Spørsmål

14.00- 14.10 Pause

14.10- 14.40 Vold i nære relasjoner og andre familieutfordringer (forts.)

Shazia Majothi, IHSG-styremedlem

14.40- 15.15 Oppsumering

Dr Umar Khayam/ Fahim Naeem, IHSG-medlem/ IHSG styreleder

15.00- 17.00 Gruppediskusjoner

Tema til videre diskusjon i kafedialog:

§ Kommunikasjon

§ Vold

§ Alkohol/rus

17.00- 19.00 Middag og underholdningJ

Løpende påmelding. Siste frist 1.november. Sendepost til [email protected] eller ring Tayyab M. Choudri på 22680700 eller 97785733. Vennligst oppgi navn og adresse ved påmelding.

Konferansen er gratis, men påmeldingen er bindende. Avmelding medfører tilsendt giro på kr 200,- per deltaker.