Sammen for en bedre hverdag

Årets arrangører er Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG) og Det norske totalavholdsselskap (DNT)

IHSGs 2.høstkonferanse. Konferansen er gratis.

  

Sted: Oslo Kongressenter (Folkets hus) Youngsgt 11 (Youngstorget)

 Tid: Lørdag 03.11.07 kl.10.00 – 17.00 (inkludert lunsj)

         Søndag 04.11.07 kl. 13.00- 19.00 (inkludert middag)

 

Konferansen er åpen for alle men påmeldingen er bindende. 

Språk: Konferansen foregår på norsk og engelsk.

Spørsmål til panelet kan også stilles på urdu, hindi, panjabi og pushtu/farsi.

 

 

Årets hovedfokus er familieutfordringer

Det stilles store krav til et godt familieliv. Mange opplever sterke generasjonskonflikter og dårlig kommunikasjon mellom ektefeller, foreldre og ungdom. Hvordan håndterer ungdommen møtet med norsk ungdomskultur og norsk ruskultur?  Hvordan skal man som forelder sørge for et godt liv for sine barn? Pressede familiesituasjoner kan føre til vold mot de man er aller mest glad i. Bruk av alkohol og andre rusmidler forsterker problemene.

 

IHSG og DNT har invitert fagpersoner og andre engasjerte fra Norge og utlandet for å innlede til debatt om disse temaene.

 

Talaat Hussain –pakistansk prisbelønnet skuespiller. (Amandastatuetten for filmen Import/Export- Norge, Pride of Performance Award- Pakistan) Internasjonalt kjent fra TV og film. Han vil innlede om temaet kommunikasjon i familien.

 

Yasmin Mujahid – pakistansk kvinne, aktivist og forfatter og nå bystyrerepresentant for AP i Oslo bystyre. Er opptatt av å synliggjøre innvandrerkvinners behov.

Vold i nære relasjoner og andre familieutfordringer.

 

Hans Olav Fekjær – psykiater og rusekspert. Forfatter av flere fagbøker om rus.

Fekjær vil trekke om noen generelle linjer om rus og alkohol i samfunnet.

 

Ellen Amundsen– forsker ved Sirus. Forteller om innvandrerungdom og rus.

 

Mohsen Nowrozy      Det nytter- Veien tilbake til samfunnet. Tidligere rusavhengig som jobber som miljøarbeider på retretten- et ettervernstilbud for tidligere rusavhengige og deres pårørende

 

Najeeb -ur- Rehman Naz-  Imam/religiøs leder World Islamic Mission inviteres for å belyse seminarets temaer fra et religiøst synspunkt

 

Bushra Ishaq-  legestudent og Talskvinne for Muslimsk studentersamfunn. Samfunnsengasjert jente som gir et stort og mangfoldig bidrag til frivillig arbeid og dialogarbeid.  Jobber med alt fra kunnskapsformidling, kvinnesaker og sosialengasjement av funksjonshemmedebarn/unge

 

Dag Eriksen, politibetjent, Stovner politistasjon. 22 år i politiet i Oslo. De siste 18 år forebygging som fag- og arbeidshverdag.

 

Dr. Umar Khayam/ Fahim Naeem, IHSG-medlem/ IHSG styreleder

                                                  Tema: Oppsummering av konferansen

 

Lørdag 3. november:

 

10.00- 10.30   Registrering m/frukt

 

10.30- 10.40   Åpning

 

10.40- 11.10   IHSG

Tayyab Choudri, adm. leder IHSG

DNT – Edru livsstil

                        Harald Dyrkorn, generalsekretær DNT

 

11.10- 11.50   Vold i nære relasjoner, generasjonskonflikter og andre familieutfordringer

Yasmin Mujahid, kvinneaktivist

 

11.50- 12.00   Kort pause 10 min

 

12.00- 1230    Fakta om rus i samfunnet

Hans Olav Fekjær

 

12.30- 13.00   Spørsmål og diskusjon

 

13.00- 14.00   Lunsj – m/ underholdning

 

14.00- 14.30   Innvandrerungdom og rus

                        Ellen Amundsen, Sirus           

 

14.30- 15.00   Generasjonskonflikter, Vold og alkohol/rus i lys av religiøst synspunkt

                        Najeeb -ur- Rehman Naz.  Imam World Islamic Mission

 

15.00- 15.30   Spørsmål og diskusjon

 

15.30 -15.45   Pause  

 

15.45- 16.00   Innledning gruppediskusjoner

 

16.00 – 17.00  Gruppediskusjoner:

                        Tema til diskusjon i kafedialog:

§         Kommunikasjon

§         Vold

§         Alkohol/rus

 

17.00- 17.55   Presentasjon- plenumssamtale

 

17.55- 18.00   Avslutning for dagen

 

 

Søndag 4.november

 

13.00- 13.15   Registrering m/frukt

 

13.15- 13.30   Åpning dag 2

 

13.30- 14.00   Det nytter- Veien tilbake til samfunnet

Mohsen Nowrozy       

 

14.00- 14.30   Forebygging av familievold

Dag Eriksen, politibetjent, Stovner politistasjon

 

14.30- 14.45   Spørsmål

 

14.45- 15.00   Pause

 

15.00- 15.20   Familieutfordringer i lys av Islam

Bushra Ishaq. Talskvinne, Muslimsk Studentsamfunn.

 

15.20- 17.00   Gruppediskusjoner

Tema til videre diskusjon i kafedialog:

§         Kommunikasjon

§         Vold

§         Alkohol/rus

 

17.00- 17.15. HVA ER ET FOSTERHJEM”. 

                        Frydenberg fosterhjemstjeneste

Ester Carolin og Kjersti Dietrichs (fostermor)

 

17.15- 1735    Oppsumering av konferansen og veien videre

Dr Umar Khayam/ Fahim Naeem, IHSG-medlem/ IHSG styreleder

 

 

17.35- 19.00   Middag og underholdningJ

 

 

Løpende påmelding. Siste frist 1.november. Sendepost til [email protected] eller ring Tayyab Choudri på 22680700 eller 97785733. Vennligst oppgi navn og adresse ved påmelding. Konferansen er gratis, men påmeldingen er bindende.