HL-senteret i november og desember 2007

0Shares
Søndag 4. november 14:00
Birgit Semb Christophersen – Samer og fanter i norsk spillefilm i mellomkrigstiden
Dette foredraget tar for seg de såkalte «fantefilmene» i norsk filmhistorie.
Les mer

 

Onsdag 7. november 14:00
Forskningsforelesning: Joyce Apsel: Genocide in Darfur – Historical Perspectives and Ongoing Processes of Destruction
Darfur fits into genocidal patterns characteristic of genocides throughout the twentieth century from fostering ideologies of hate to carrying out rape and killing to impunity for the perpetrators.
Les mer

 

Søndag 18. november 14:00
Katja Franko Aas – Den farlige migrasjonen
Hvordan oppsto forestillingen om den farlige innvandreren? Hvem er innvandringen farlig for?
Les mer

 

Tirsdag 20. november 10:00
Krigspropaganda i kunstnerisk søkelys
Seminaret stiller spørsmål ved hvordan medienes retorikk og billedspråk i sammenheng med moderne kriger bidrar til å skape forestillinger om den avhumaniserte andre.
Les mer

 

Torsdag 22. november 14:30 og onsdag 23. november 09:30
Forskningsseminar: “Jøden” som kulturell konstruksjon i norsk offentlighet
Under andre verdenskrig ble mange av jødene som bodde i Norge, og jødiske flyktninger, sendt til utryddelsesleiren Auschwitz. Bare et fåtall tilbake. Vi vet at det hovedsakelig var norsk personell, nazister og ikke-nazister, som gjennomførte aksjonene – kun et fåtall nektet å uføre ordre.
Les mer

 

Søndag 25. november 14:00
Christhard Hoffmann – Antisemittisme – antisionisme – Israelkritikk
Er kritikk mot Israel det samme som antisemittisme? Eller brukes anklagen om antisemittisme tvert imot bare som et politisk propagandagrep som skal gjøre Israel immun mot kritikk?
Les mer

 

Søndag 2. desember 14:00
Endre Stiansen – Bakgrunn og situasjon: Darfur
Hva er bakgrunnen for den situasjonen Darfurregionen i Sudan nå befinner seg i?
Les mer
Beste hilsen, HL-senteret www.hlsenteret.no