Muslimsk populærikonografi og Venneforeningens Wergeland-aften

Seminar: Fromhet i bilder

Foredragene vil bli illustrert gjennom lysbilder.

Program:

– Velkommen og innledning ved Alexa Døving, seniorforsker ved HL-senteret

– Professor i religionshistorie Per Kværne: Buddhismen i bilder. Eksempler fra India, Tibet, Sri Lanka og Burma.

– Religionshistoriker Ingvild Flaskerud: Votive bilder. Eksempler fra sjia-islam.

– Kunsthistoriker Ulla Uberg: Jesus-skikkelsen i norsk billedtradisjon.

– Religionshistoriker Richard Johan Natvig: Muslimsk populærikonografi – en introduksjon til utstillingen

Les mer på http://www.hlsenteret.no/Arrangementer/Arrangementer_pa_HL-senteret_i_2008/7164  

Henrik Wergeland er temaet for Venneforeningens sommeravslutningsmøte mandag 9. juni kl 18.00:

– førsteamanuensis Odd Arvid Storsveen: En norsk intellektuell i Europa

– forfatter Jan Erik Vold leser Wergeland-dikt

Er været bra, vil bevertningen foregå utendørs – i alle fall tar vi oss tid til en hyggelig prat. Alle interesserte er velkomne (Medlemsskap: kr 100 per år). Inngang gratis.

Påmelding innen 6. juni til Kari Amdam, [email protected]  – tlf 22 84 21 05, mobil 91 75 51 19

Mer info:
www.hlsenteret.no