Fra ungdom til alderdom i Norge?

0Shares

Mange førstegenerasjons innvandrere har vært pionerer og veivisere i det flerkulturelle samfunnet. Nå er de på vei ut av arbeidslivet. Blir de ivaretatt godt nok i den norske eldreomsorgen?

Seminaret er åpent for alle men med bindende påmelding pga. matbestilling. Tlf: 22 68 07 00/97785733. e-mail: [email protected]  

PROGRAM:

1730: Registrering

1745-1800: Velkomst ved Qaiser Saeed

1800-1830: Lovendringer og trygderettigheter

v/ IHSG, Fahim Naeem

1830-1900: Verdifull liv i et flerkulturelt samfunn.

Tilrettelegging eller særtilbud? v/ Tayyab M. Choudri

1900- 1920: Spørsmål og debatt

Seminaret avsluttes med Middag

Alle oppfordres til å møte presis!