Ytringer, ærekrenkelser og privatliv – debatt om ny injurielovgivning

1Shares

Bjørnar Borvik, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Jon Wessel-Aas, advokat, NRK

Guro Slettemark, seniorrådgiver, Datatilsynet

Anine Kierulf, advokat, Advokatfirmaet Schjødt

Knut Kallerud, assisterende riksadvokat

Møteleder: Helge Rønning, professor, Universitetet i Oslo

Injurielovgivningen er i praksis den mest omfattende rettslige skranke for ytringsfrihet og offentlig debatt i Norge. Spørsmålet om injurielovgivningens omfang er aktualisert ved at Justisdepartementet 30. mai i år sendte ut et høringsforslag om lovendring. Høringsforslaget er planlagt inntatt i straffeloven 2005 etter stortingsbehandling vårsesjonen 2009. Seminaret tar sikte på å belyse noen av de prinsipielle sidene ved det utsendte høringsforslaget – og drøfte dette i lys av ytringsfrihet og personvern.

Medarrangør:

Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo