Nye tanker om bistand

0Shares

P R O G R A M

9.30–11.30: Hvorfor har ikke bistanden hjulpet mer?

Roger Riddell, forfatter av boken Does Foreign Aid Really Work? (2007), Storbritannia

Yash Tandon, forfatter av boken Ending Aid Dependence (2008), Uganda

Alastair Fraser, forsker Global Economic Governance, Universitetet i Oxford

Ordstyrer: Alf Morten Jerve, seniorforsker ved Chr. Michelsens Institutt

11.30–12.30: Pause

12.30–14.30: Hvordan oppleves bistand i mottakerlandene?

Paul Opoku-Mensah, redaktør av boken Reconceptualising NGOs and their roles in development (2008), Ghana

Daimon Kambewa, Bunda College of Agriculture, Malawi

Temba A. Nolutshungu, direktør Free Market Foundation, Sør-Afrika

Ordstyrer: Terje Tvedt, professor ved Universitetet i Oslo

15.00–17.00: Har bistand en framtid, i så fall hvilken?

George Ayittey, forfatter av boken Africa Unchained (2006), Ghana

Christian Friis Bach, leder internasjonal avdeling DanChurchAid, Danmark

Julian Morris, direktør International Policy Network, Storbritannia

Ordstyrer: Anne Welle-Strand, professor i utviklingsstudier og mikrofinans ved Handelshøyskolen BI

Åpent heldagsseminar. Alle interesserte er velkomne

Seminaret foregår på engelsk

Organisator: Asle Toje