Når er det rimelig å snakke om rasisme?

0Shares

Ordstyrer: Whyn Lam

18.00: om opplevelse av rasisme. Representanter for innvandrere og

minoriteter forteller

18.45: Diskusjon. Kort sluttkommentar ved Rolf Aakervik

19.15: Pause

19.30: Om rasismebegrepet, 3 innlegg på 7-8 minutter fra

* Sigurd Skirbekk, Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi, Uio,
* Ombir Upadhyay, Fremskrittspartiet,

* Ragnar Næss, frilansforsker

20.00: spørsmål til innlederne og diskusjon.

21.00: slutt