MANGFOLD AV LEDERE 2009

0Shares

”Mangfold av ledere 2009” er et lederutviklingsprogram som NHO Buskerud tilbyr.
Programmet har til hensikt å kvalifisere og synliggjøre et mangfold av dyktige, kompetente ledere/potensielle ledere i Buskerud, og går over ett år. Programmet vil rekruttere kandidater, fortrinnsvis fra våre medlemsbedrifter, som oppfyller kriteriene for deltagelse: Å være en leder/ et ledertalent som bedriften ønsker å satse på.
Kandidaten må ha klare ambisjoner om en lederstilling (avansement i lederstilling) eller styreverv, og også være villig til å være synlig utad som rollemodell for andre.
Som tittelen på programmet antyder (mangfold av ledere 2009), så vil vi bestrebe at de 24 deltagerne som kvalifiseres for programmet representerer et mangfold i forhold til kjønn, etnisk bakgrunn, fag- og realkompetanse og organisasjonserfaring. Dette for å oppnå størst mulig effekt i forhold til: Nettverksbygging, deltagerne som rollemodeller og deltagernes muligheter for refleksjoner i en lederutviklingsprosess i gruppe. Dessuten vil vi unngå en stigmatisering av ledere basert på kjønn og etnisk bakgrunn, men ha fokus på det som er essensen i deltagernes ”bagasje”: Kompetanse, erfaring, ambisjoner og talent.

Lederutviklingsprogrammet er et kvalitetssikret program som er utviklet i samarbeid med anerkjente leverandører i markedet. Sammensetningen av, og innholdet i, de ulike modulene er basert på lang erfaring fra lignende programmer. NHO samarbeider med kvalitetsleverandører i forhold til de enkelte modulene.

Det som gjør at vi har anledning til å gå ut med en pris langt under markedspris, er at vi har inngått en avtale med våre samarbeidspartnere om at de er leverandører av programmet til 10 av NHO’s regionavdelinger. I tillegg er programmet støttet av Buskerud Fylkeskommune og Innovasjon Norge, avd. Buskerud.
For mer informasjon og kontaktopplysninger; se vedlagt informasjon:
– detaljert informasjon til potensielle kandidater Info__ledelsen_Mangfold_av_ledere_2009.pdf
– overordnet informasjon til virksomhetens ledelse Info__kandidater_Mangfold_av_ledere_2009.pdf

Påmelding
Virksomheter som vil delta med kandidater, må be kandidatene fylle ut søknadsskjema som følger vedlagt på link:
https://www.questback.com/nho/mangfold/  
Potensielle deltagere må i tillegg sende en kortfattet CV til prosjektleder på e-post: [email protected]  
Påmeldingsfrist: 15. desember 2008

Mer info:
Cecilie Møller Endresen
Næringspolitisk rådgiver / prosjektleder
NHO Buskerud
E-post: [email protected]  
Mob.: 997 02 688