Snart for sent med gratis norskkurs

0Shares

– Jeg tror de fleste vet at det finnes norskopplæring, men få vet at det snart er for sent å få det gratis, sier Nili Deloya til Nordstrands Blad. Hun er prosjektleder på Skullerud Voksenopplæring innen det nye prosjektet “Kraftaket”, som er en stor treårig satsing på norskopplæringen i Oslo Kommune.

Deloya forteller videre til avisen at hun tror at årsaken til at en del møter hindringer i samfunnet er manglende kunnskap om språket og samfunnet.

Vibeche Holte er prosjektleder for Krafttaket på Rosenhof Voksenopplæring. Hun sier til Utrop at det er få som vet at norskkunnskaper også har betydning for permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap.

 – Alle som søker må kunne dokumentere norskkunnskaper eller ha tatt de obligatoriske 300 timene i norsk og samfunnskunnskap. Dersom du ikke tar de gratis timene du har rett til før 2010, må du ikke bare betale for nytt pass dersom du søker statsborgerskap. Du må også ut med 50 kroner per norsktime, forklarer hun.  

De tre voksenopplæringsentrene Smestua, Skullerud og Rosenhof er med i prosjektet som råder over 85 millioner kroner. Krafttaket statser mye på informasjonsvirksomhet på T-bane, skoler, helsesentre og ute i gatene. Det er gitt ut brosjyrer på ni språk. 

– Dessuten har vi i samarbeid med Rådet for innvandrerorganisasjoner invitert alle innvandrerorganisasjoner og flere religionssamfunn til informasjonsmøter på Voksenopplæringens Servicesenter på Helsfyr, sier Holte.   

Dårlig tid: Skal du slippe å betale for dette, må du skynde deg! Arkivfoto: Flickr

Utdanning og arbeid

Kjell Rønningen er rektor ved Oslo Voksenopplæring på Skullerud, og forteller til Nordstrand Blad at han er opptatt av at så mange som mulig skal ta ta norskkurs.

– Vårt mål er at deltagerne skal bli best mulig til å lese, snakke og skrive norsk. Flere må lære bedre norsk for å bli bedre integrert og delta i større grad i videre utdanning og arbeid, sier Rønningen.

Fakta om norskopplæring

– De som fikk oppholdstillatelse i Norge etter 1. sept. 2005 må gjennomgå et norskkurs på 300 timer innen tre år.

– De som fikk oppholdstillatelse før 1. sept. 2005 har rett til et slikt gratis, norskkurs.

– Alle som vil søke norsk statsborgerskap etter 1. sept. 2008 må ha tatt et norskkurs på 300 timer, eller ha bestått prøver/eksamen i norsk.

– Retten til gratis norskopplæring går ut 1. sept. 2010 for de som fikk oppholdstillatelse før 1. sept. 2005.

Kilde: Nordstrands blad