Minoriteter og psykisk helse

0Shares

Mennesker med minoritetsbakgrunn er mer utsatt for psykiske problemer enn befolkningen for øvrig. Mange har opplevd traumer i forbindelse med krig, flukt og migrasjon. Samtidig kan psykisk sykdom i like stor grad være et resultat av opplevelsene i Norge. Psykisk sykdom må ses i forbindelse med levekår i sin helhet, som boforhold, arbeidsledighet, diskriminering, språkbarrierer og sosial isolasjon.

Psykisk sykdom er fremdeles tabubelagt i mange grupper. Det er mangel på informasjon og kunnskap om psykisk helse og om hvilke muligheter og rettigheter man har om man blir syk. Mye tyder også på at helsetjenestene i Norge ikke gir et likeverdig tilbud til alle grupper. Det er behov for tilrettelegging og kompetanseheving.

Program

Fra krig, forfølgelse og flukt – til å lide i taushet?
Marianne Opaas, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn
Ragnhild Jacobsen, Rådet for psykisk helse

Muligheter ved psykisk sykdom og veien tilbake til arbeidslivet
Siri Pernille Øverli, NAV

Oslo kommunes arbeid med minoriteter og psykisk helse
Ellen Kobro, Oslo kommune

Arrangementet er gratis. Det vil bli kaffe, te og lettere servering.

Spørsmål? Kontakt Aziz Ur Rehman, 98295409/
[email protected] eller Tone Liodden, 24168993/97627785, [email protected]