Kvinnefrigjøring i Guds navn?

0Shares

Spørsmålene tas opp til debatt lørdag 14. mars på Dattera til Hagen under Ladyfest i Oslo. Den vestlige feministen Martine Aurdal utfordrer den muslimske feministen Bushra Ishaq, leder for muslimske studentersamfunn og feministpresten Gyrid Gunnes diskuterer om likestilling er mulig innen religion med Lars Gule, tidligere leder av humanetisk forbund.

”Gud har aldri frigjort noen, bare bidratt til mer undertrykking” – Lars Gule ”Vestlige middelklassekvinner kan ikke ha enerett på feminisme” – Bushra Ishaq ”Det er ikke Gud som er problemet, men religiøse mørkemenn” – Martine Aurdal ”når vi ikke kan omtale Gud som kvinne, så sier det noe om kirkens syn på kvinner”– Gyrid Gunnes

I panelet: Martine Aurdal samfunnsredaktør i Dagbladet, Lars Gule førsteamanuensis ved Høyskolen i Oslo, Bushra Ishaq leder for Muslimsk studentersamfunn, Gyrid Gunnes kapellan i Hamar Domkirke. Møteleder: Åse Brandvold, Klassekampen.