Særkrav vs likebehandling: Åpent møte om ”snikislamisering” og religionsfrihet

0Shares
PROGRAM

18.00:
 Velkomst ved møteleder Ingvill Thorson Plesner, Forsker ved SMR og
PluRel og Terje Stordalen, leder for PluRel og professor ved Teologisk
fakultet

18.10: Har Norge en religionspolitikk?
 Oddbjørn Leirvik, professor ved Teologisk fakultet, områdeleder i PluRel

18.20: Snikislamisering?
 Alexa Døving, religionsviter og seniorforsker ved HL-senteret

18.30: Særkrav vs. likebehandling?
 Njål Høstmælingen, jurist og leder for Nasjonal institusjon ved SMR

18.40: Paneldebatt v /innlederne supplert av  

  • Nils Butenschøn, direktør ved SMR og professor i statsvitenskap
  • Berit Thorbjørnsrud, førsteamanuensis ved IKOS, områdeleder i PluRel
  • Bente Sandvig, leder av STL og fagsjef i Human-Etisk forbund,  
  • Ilham Hassan, student ved Juridisk fakultet 
  • Anne Sender, forstander i Det mosaiske trossamfunn 
  • Olav Fykse Tveit, generalsekretær i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke

19.15: Plenumsdebatt

Gratis inngang. Møtet er åpent for alle.

Arrangører:  Forskernettverket “Religion i det pluralistiske samfunnet”, UiO (PluRel)
  Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)
  Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)
  Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret)