Hvordan står det til med Oslo?

0Shares

Dette er noen av spørsmålene når Kirkens Bymisjon torsdag 23.4 inviterer til et kort dagsseminar som belyser sosialpolitiske utfordringer i Oslo.  Fokus er deltakelse og politikk. Seminaret er åpent for alle interesserte, men retter seg særlig til sosial- og helsefagmiljøer, forvaltningsapparat, aktivister og politikere. 

Kirkens Bymisjon ønsker å medvirke til at folk som har kunnskap om den sosiale utviklingen i hovedstaden kan møtes for å utveksle erfaringer og synspunkter.

Dette er første seminar i det som kan bli en årlig hendelse på det sosialpolitiske feltet. 

I seminaret på torsdag bidrar samfunnsforskere, politikere, bymisjonsansatte og andre sosial- og velferdsaktører: 

 • Professor ved Høgskolen i Osl, Steinar Stjernø tar for seg fattigdommens dynamikk.
 • Statsviter og tidligere leder for ”Ungdomsfabrikken”, Alan Aguilar snakker om deltakelse blant ungdom med vekt på nye og uformelle strukturer.
 • Koordinator Elisabeth Sem Christensen deler erfaringer fra Groruddalssatsingen
 • Medieforsker Jakob Svensson foredrar om ”medborgerdeltakelse” i Helsingborg.
 • Ledere fra Kirkens Bymisjon, med generalsekretær Sturla Stålsett i spissen, kommer med inntrykk og erfaringer fra arbeidet tett på byens puls.
 • Byrådsleder Erling Lae deltar med innlegg om politikk for fellesskap. Det hele avsluttes i en dialog mellom byrådslederen og generalsekretær Sturla Stålsett.
 •   Seminaret holdes i Norsk Design- og Arkitektursenter, Hausmannsgate 16

  Se nedenfor for detaljer og presentasjon av deltakere.

  Se også www.bymisjon.no/osloseminaret 

  For mer informasjon, kontakt Fagutviklingsenheten i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo ved Per Kristian Hilden tlf: 93 67 77 75 og Arnhild Taksdal tlf: 90 51 46 35.     

  Dagsprogram: Hvordan står det til med Oslo?

  Seminar torsdag Torsdag 23. april kl. 11 – 15.

  Arr.:Kirkens Bymisjon 

  11.00: Velkommen og introduksjon

  11.10: Velferd og deltakelse: Kunnskap og erfaringer

  Steinar Stjernø: Fattigdommens dynamikk.
  Alan Aguilar: Ungdom, fellesskap og deltakelse: det usynlige engasjementet.
  Elisabeth Sem Christensen: Mobilisering for deltakelse i nærmiljø og storsamfunn: erfaringer fra Groruddalssatsingen 2007–2016. 

  12.15: Pause med enkel bevertning 

  12.45: Velferd og deltakelse: Utfordringer og eksempler fra Kirkens Bymisjon

  Kirkens Bymisjon er i kontakt med mennesker som enten trenger bistand eller opplever å bli ekskludert fra byens fellesskap. Hvordan er byens toleranse for mangfold og annerledeshet? Hvem ekskluderes fra deltagelse? Hva er byens sosialpolitiske utfordringer? Ledet av generalsekretær Sturla Stålsett. 

  13.30: Kaffe og te 

  13.45 : Politikk for deltakelse – virkemidler, perspektiver og målsetninger
  Jakob Svensson: Medborgardeltagande i välfärdssamhället – därför deltar kommun-
  innvånare i deltagardemokratiska projekt – erfarenheter från Helsingborg. Erling Lae: Politikk for fellesskap. Innlegg, deretter intervju og samtale med byrådslederen.
  Sturla J. Stålsett medvirker.   

  Bidragsytere ved seminaret ”Hvordan står det til med Oslo?” 

  Steinar Stjernø er professor ved Høgskolen i Oslo, Avdeling for samfunnsfag, med faglige interesser knyttet til komparativ velferdspolitikk, fattigdom, politisk ideologi og politisk idéhistorie. Stjernø deltar i forskningsprogrammet Gruppe for inkluderende velferd ved HiO, som bl.a. skal økekunnskapen om hva som fører til og hva som forhindrer fattigdom og sosial eksklusjon. 

  Alan Aguilar er master i statsvitenskap, var prosjektleder og frivillig for Agenda X, Antirasistisk senters ressurssenter for ungdom som lever i et samfunn med kulturelt mangfold, og initiativtager og første leder av Ungdomsfabrikken, en organisasjon startet av ungdom og for ungdom. Han har blant annet vært med på å utarbeide utstillingene Finn Ola Nordmann og What’s Your ID? 

  Elisabeth Sem Christensen er koordinator for Groruddalssatsingen i Bydel Alna. Bydelen er den 15. største “kommunen” i landet og har ca. 140 nasjonaliteter blant innbyggerne. Groruddalssatsingen 2007-2016 omfatter alt fra fysiske byutviklingstiltak til nærmiljøarbeid og levekårstiltak. Sem Christensen er utdannet sosiolog og journalist, og har lang erfaring fra mangfolds- og inkluderingsarbeid i direktorat og departement.

  Jakob Svensson er forsker ved Medie- og kommunikasjonsvitenskap ved Karlstads universitet, med forskningsinteresser knyttet til politisk kommunikasjon, medborgerskap og deltakerdemokrati. Svensson er opptatt av hvordan man forstår den politiske kontakten mellom politikere og befolkninger i våre bysamfunn, og har blant annet studert bruken av ”medborgerkomiteer” som virkemiddel i forsøk på å skape rom for dialoger mellom politikerer og innbyggere i Helsingborgs ulike bydeler.

  Erling Lae er byrådsleder (H) i Oslo, tidligere byråd for Eldre og bydelene og medlem av bystyret og byutviklingskomiteen, er utdannet cand. philol med historie hovedfag og har bl.a. vært politisk rådgiver i Forbruker og administrasjonsdepartementet, redaktør i Norsk Helse- og

  Sosialforbund, informasjonssjef i Norsk Hjelpepleierforbund og har arbeidet som journalist. Lae er nestleder i Høyre. 

  Fra Kirkens Bymisjon Oslo medvirker blant andre generalsekretær Sturla
  Stålsett