Kulturarv i et globaliseringsperspektiv

0Shares
Målet med prosjektet er å skape nye forståelser for hva kulturarv betyr for samfunnet gjennom økt forskning og formidling. For mer informasjon om prosjektet vennligst se prosjektets nettside www.kaff.no
 
I prosjektperioden skal det blant annet arrangeres flere verksteder og miniseminarer. I den anledning inviterer KAFF-prosjektet i samarbeid med Institutt for arkeologi, historie, kulturvitenskap og religionsvitenskap (AHKR) ved Universitetet i Bergen til verkstedet:
 
Kulturarv i et globaliseringsperspektiv

Tid og sted:  ved Gamle Bergen Museum (Bedehuset), Nyhavnsveien 4.

Påmeldingfrist: 18. mai til Riksantikvaren v/Lise Evjen [email protected]

Ved påmelding må følgende oppgis: navn, organisasjonstilknytning, telefonnummer og e-postadresse.

For mer informasjon om verkstedetvennligst se vedlagte program.

Hvis du ikke selv kan delta ville det vært fint hvis du kunne distribuere denne e-posten til andre aktuelle personer på din institusjon.


Mer info:
Siv Ringdal
Prosjektkoordinator i KAFF-prosjektet
Telefon: 977 04 873
E-post: [email protected]