Utflukt 2009

0Shares

Regjeringens innstramningsplan for asylpolitikken er nå under
gjennomføring. Samtidig nærmer vi oss et stortingsvalg hvor asyl og
innvandring igjen vil være tema.

28 organisasjoner, institusjoner og ungdomspartier har gått sammen om
en større markering for en human asylpolitikk i Oslo sentrum 19.-24
juni. Markeringen vil ha form av en leir med konserter, asylskole,
utstillinger, verksteder, politiske debatter, asylsøkeres talerstol,
film, litteratur – og afghansk drageløp!

Dette vil være tre år etter afghanernes sultestreik på Domkirkeplassen
i Oslo og to år etter pilegrimsmarsjen fra Trondheim til Oslo. Det
viktige nå er at asylsøkere ikke skal være alene om å kreve en mer
human politikk – nå er det også nordmennenes tur.

Se vedlagt program og flyer for mer informasjon. Hjemmeside: www.asylum.no.

Velkommen!