Internasjonalt seminar: Access to information in a hybrid age

0Shares

Seminaret undersøker hvordan nye former for tilgang til informasjon påvirker dagens kamp mot sensur og for ytringsfrihet i et globalt perspektiv. Temaene vil bli presentert og belyst gjennom en serie foredrag og diskusjoner under konferansen.

Konferansen foregår på engelsk og er åpen for alle.
Les mer om programmet for konferansen

Spørsmål og påmelding snarest til [email protected]
Kontakt: Michelle Tisdel, tlf. 23 27 60 36
Påmeldingsfrist 29.mai 

Arr:
Nasjonalbiblioteket
Henrik Ibsens gate 110, Oslo | tlf.: 810 01 300
http://www.nb.no