Muslimer og Miljøkrisen

Liberalt Laboratoriums prosjekt ”Islam og det liberale samfunn” inviterer til debattmøte onsdag 27. mai klokken 17:30.
Hvordan kan muslimer bidra til å øke bevisstheten rundt miljøkrisen? Hvilken tilnærming har Islam til miljøet?

Debattantene er: 
Dr. Fazlun Khalid, Islamic Foundation for Ecology and Environmental Sciences (IFEES), England; 
Monika Klum, Klum Photography, Sweden; 
Nina Dessau, Global Migrants for Climate Action, Norway; 
Hanne Marcussen, Miljøpartiet de Grønne; 
Bjørn Brunstad, Liberalt Laboratorium (LibLab).

Tanken bak debatten:
Miljøet
ber desperat om vår oppmerksomhet. Mange av de prosessene som finner
sted på jordkloden er klimarelaterte. Vi har brukt utrolig lang tid på
å gjenkjenne alvorlighetsgraden av de globale miljøødeleggelsene. Dette
er sant, selv i dag. Forandringer i det globale miljøet skaper nye
problemer og mål for økologi og mennesket. Denne prosessen dekker hele
planeten. På grunn av virkningen av global oppvarming ble verden
plutselig liten. Vi må mobilisere alle ressursene vi har til rådighet
for å stoppe miljøødeleggelsene. 

grunn av miljøsakens globale karakter, så har religiøse og etiske
tanker om miljøet implikasjoner for å øke forståelsen mellom de
forskjellige verdensreligionene. Og på grunn av at mange mennesker i
verden er i stor utstrekning motivert av religiøse følelser, så er
innvolveringen av religiøse mennesker i denne saken en av de viktigste
frontene der kampen for større globalt miljøansvar kan gå frem over.

bakgrunn av dagens miljøkrise, ber vi innstendig om at både sekulære og
religiøse mennesker på nytt overveier filosofien som er undertanken i
menneskets livssyn og er noe av grunnen til menneskets fiendtlige
holdning til miljøet. Vi oppfordrer alle trosretninger til å ta ansvar
for å skape og utforme verdier som bidrar til beskyttelsen av miljøet.